• Главная /
 • ЗНО 2020 Географія /
Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Географія ЗНО 2020. Довідник + тести. Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО. Авт: Кобернік С. Вид-во: Абетка. купити

Код: 978966171396
119 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. / Рік видання: 2019 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 644 / Формат, мм: 176x250мм (В5) / Вага, гр: 720 / Видавництво: «Абетка»

Характеристики
Автор Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.
Рік видання 2019
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 644
Формат, мм 176x250мм (В5)
Вага, гр 720
Видавництво «Абетка»

Географія ЗНО 2020. Довідник + тести. Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО. Авт: Кобернік С. Вид-во: Абетка. купити

У довіднику подано теоретичний матеріал з основних курсів шкільної географії для підготовки до державної підсумкової атестації та проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Довідник включає такі розділи: «Загальна географія», «Географія материків і океанів», «Фізична географія України», «Економічна і соціальна географія України», «Економічна і соціальна географія світу».
Для самоконтролю пропонуються тести, що створені у формі контрольних робіт, які містять тестові завдання, подібні за структурою та змістом до завдань для складання державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з географії.
У додатках подано зразки завдань відкритого типу, географічні задачі, короткий словник термінів і понять та відповіді до тестових завдань.
Довідник розрахований на учнів, абітурієнтів, учителів географії та студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Шановні школярі та абітурієнти! Довідник з географії, який пропонується до вашої уваги, створювався з метою систематизації та узагальнення знань з шкільних курсів географії. Матеріали, що запропоновані, допоможуть вам підготуватись до державної підсумкової атестації з географії в 9-му та 11-му класах й проходження зовнішнього незалежного оцінювання.
Під час складання іспиту з географії вам слід продемонструвати високий рівень теоретичних знань, вміння застосовувати здобуті знання на практиці, аналізувати сучасні процеси і явища, які відбуваються у природі та суспільстві.
У процесі підготовки до випробувань вам доведеться пригадати матеріал з таких шкільних курсів географії: «Загальна географія», «Географія материків і океанів», «Фізична географія України», «Економічна і соціальна географія України», «Соціально- економічна географія світу». Вам необхідно буде також продемонструвати вміння вільно володіти аналізом тематичних карт, позначати на контурній карті об'єкти географічної номенклатури, робити висновки.
Довідник містить малюнки, узагальнювальні таблиці, опорні схеми, картосхеми, що полегшує сприйняття та запам'ятовування навчальної інформації.
У додатках ви знайдете зразки завдань відкритого типу, що потребують стислої відповіді, географічні задачі та практичні завдання, визначення основних понять з курсів фізичної та економічної і соціальної географії, відповіді до тестових завдань.
Після певного обсягу теоретичного матеріалу вам пропонуються для самоконтролю тестові завдання, які створені у формі контрольних робіт й передбачають два варіанти. Кожна з контрольних робіт містить тестові завдання, подібні за структурою та змістом до тих, що пропонуються для складання державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з географії. Це дозволить вам розвивати навички роботи з різними видами тестів.
У кожному з варіантів подано 20 тестових завдання різних типів, розподілених на 4 рівні. Кожний наступний рівень складніший за попередній, тому його виконання оцінюється більшою кількістю балів. Максимально можлива кількість балів за виконання завдань усіх рівнів контрольної роботи - 30.

Розділ І. ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ 10
Тема 1. ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ
ЗЕМЛІ 10
1.1. Уявлення про Землю у стародавньому світі 10
1.2. Пошуки шляху до Індії в епоху Середньовіччя 12
1.3. Відкриття материків 16
1.4. Перші навколосвітні подорожі 20
1.5. Дослідження Північної та Централь¬ної Азії 24
1.6. Сучасні географічні дослідження 26
Тестові завдання з теми
«Гюграфічне пізнання Землі» 29
Тема 2. ПЛАН МІСЦЕВОСТІ ТА
ГЕОГРАФІЧНА КАРТА .35
2.1. Способи зображення Землі.
Масштаб 35
2.2. Сторони горизонту. Способи орієнтування на місцевості 36
2.3. Абсолютна і відносна висота точок. Зображення рельєфу на плані і карті ...38
2.4. Типи географічних карт. Особливості картографічного зображення 39
2.5. Градусна сітка Землі. Географічні координати 41
2.6. Окомірна зйомка місцевості 42
Тестові завдання з теми «План місцевості
та географічна карта» 43
Тема 3. ФОРМА І РУХ ЗЕМЛІ 48
3.1. Сонячна система та її будова 48
3.2. Форма та розміри Землі 50
3.3. Рухи Землі в Сонячній системі 51
3.4. Тропіки і полярні кола 52
3.5. Зміна часу на Землі 53
Тема 4. ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ 54
4.1. Внутрішня будова Землі 54
4.2. Зовнішні сили Землі. Вивітрювання 55
4.3. Робота текучих вод 56
4.4. Робота вітру 58
4.5. Робота льодовиків 59
4.6. Внутрішні сили Землі.
Рухи літосфери 59
4.7. Внутрішні сили Землі. Магматизм 62
4.8. Походження материків і океанів 63
4.9. Форми земної поверхні 65
4.10. Рельєф дна Світового океану 68
4.11. Мінерали і гірські породи 69
Тестові завдання з теми
«Літосфера і рельєф» 72
Тема 5. АТМОСФЕРА І КЛІМАТ 77
5.1. Будова атмосфери 77
5.2. Погода 78
5.3. Температура повітря 79
5.4. Атмосферний тиск 80
5.5. Атмосферний тиск та вітер 81
5.6. Вологість повітря 84
5.7. Хмарність та атмосферні опади 85
5.8. Клімат. Кліматотвірні чинники.
Сонячна радіація та підстилаюча поверхня 86
5.9. Кліматотвірні чинники.
Атмосферна циркуляція 38
5.10. Повітряні маси. Атмосферні фронти 89
5.11. Кліматичні пояси і області
Землі 90
Тестові завдання з теми
«Атмосфера і клімат» 92
Тема 6. ГІДРОСФЕРА 97
6.1. Склад гідросфери 97
6.2. Світовий океан та його частини 98
6.3. Властивості вод Світового океану. 100
6.4. Рухи води у Світовому океані 102
6.5. Господарське значення морів
та океанів 104
6.6. Річки 106
6.7. Озера 108
6.8. Болота 110
6.9. Підземні води 111
6.10. Льодовики та багаторічна мерзлота 112
Тестові завдання з теми «Гідросфера».. 114
Тема 7. БІОСФЕРА 119
7.1. Біосфера, її склад та межі 119
7.2. Взаємозв'язок біосфери з
іншими оболонками Землі 121
Тема 8. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА 123
8.1. Географічна оболонка - найбільший природний комплекс Землі 123
8.2. Природні комплекси Землі 126
Тема 9. ЗЕМЛЯ-ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ ...128
9.1. Чисельність та розміщення людей
на планеті 128
9.2. Людські раси 129
9.3. Народи світу 131
9.4. Держави на політичній карті світу. 133 Тестові завдання з тем
«Біосфера», «Географічна оболонка»,
«Земля - планета людей» 135

Розділ II. ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ 140
Загальні уявлення про поверхню
Землі 140
Тема 10. ОКЕАНИ 141
10.1. Типовий план характеристики океану 141
10.2. Тихий океан 141
10.3. Атлантичний океан 143
10.4. Індійський океан 145
10.5. Північний Льодовитий океан 146
Тестові завдання з тем «Загальні законо-мірності природи Землі», «Океани» 149
Тема 11. МАТЕРИКИ 154
11.1. Типовий план характеристики материка 154
11.2. Африка 154
11.2.1. Фізико-географічне положення та берегова лінія Африки 154
11.2.2. Дослідження та освоєння Африки 156
11.2.3. Будова земної кори, рельєф та корисні копалини Африки 158
11.2.4. Клімат Африки 160
11.1.5. Води суходолу Африки 162
11.2.6. Природні зони Африки. Вологі екваторіальні ліси, або гілеї... 165
11.2.7. Савани і рідколісся 167
11.2.8. Тропічні пустелі та напівпустелі. Твердолисті вічнозелені ліси
та чагарники 169
11.1.9. Стихійні явища природи, еко-логічні проблеми та природо-охоронні території Африки 171
11.2.10. Населення та політична
карта Африки 172
Тестові завдання з теми «Африка» 174
11.3. Австралія 180
11.3.1. Фізико-географічне положен¬ня та берегова лінія Австралії. Історія відкриття та заселення материка 180
11.3.2. Будова земної кори, рельєф та корисні копалини Австралії... 182
11.3.3. Клімат та води суходолу Австралії 183
11.2.4. Своєрідність органічного світу Австралії. Природні
зони материка 185
11.3.5. Населення. Австралія -
єдина держава на материку... 188
11.3.6. Океанія 189
11.4. Антарктида 191
11.4.1. Фізико-географічне положен¬ня Антарктиди. Відкриття та дослідження материка 191
11.4.2. Природа Антарктиди 194
Тестові завдання з тем «Австралія», «Антарктида» 196
11.5. Південна Америка 202
11.5.1. Фізико-географічне положення, берегова лінія та дослідження Південної Америки 202
11.5.2. Геологічна будова, рельєф та корисні копалини Південної Америки 205
11.5.3. Клімат Південної Америки 206
11.5.4. Води суходолу Південної Америки 208
11.5.5. Природні зони Південної Америки. Висотна поясність Анд 210
11.5.6. Населення та політична
карта Південної Америки 213
Тестові завдання з теми
«Південна Америка» 214
11.6. Північна Америка 219
11.6.1. Фізико-географічне положення, берегова лінія та дослідження Північної Америки 219
11.6.2. Геологічна будова, рельєф та корисні копалини Північної Америки 222
11.6.3. Клімат Північної Америки 223
11.6.4. Води суходолу Північної Америки 225
11.6.5. Природні зони Північної Амери¬ки. Висотна поясність Кордильєр 228
11.6.6. Населення та політична карта Північної Америки 231
Тестові завдання з теми
«Північна Америка» 233
11.7. Євразі я 239
I. 7.1. Фізико-географічне положення та берегова лінія Євразії 239
II. 7.2. З історії відкриття та дослідження окремих регіонів Євразії 242
11.7.3. Геологічна будова, рельєф та корисні копалини Євразії 243
11.7.4. Особливості формування клімату Євразії 245
11.7.5. Кліматичні пояси й області Євразії 247
11.7.6. Води суходолу Євразії. Річки 249
11.7.7. Озера, сучасне зледеніння та багаторічна мерзлота Євразії 251
11.7.8. Природні зони Євразії 252

людиною природи материка 256
11.7.10. Населення та політична карта
Євразії 257
Тестові завдання з теми «Євразія» 258
Розділ III.
ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 264
Географія України, її предмет і значення.. 264 Тема 12. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ 264
12.1 .Формування території України як
держави 264
12.2. Географічні відомості про Україну від античних часів до сучасності 267
12.3. Географічне положення України 269
12.4. Державний устрій та адміністративно- територіальний поділ України 271
12.5. Час місцевий, поясний, літній 272
Тестові завдання з теми «Україна та її
географічні дослідження» 273
Тема 13. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 278
13.1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси 278
13.1.1. Рельєф України 278
13.1.2. Тектонічна будова і тектонічні структури України 281
13.1.3. Геологічна будова України 284
13.1.4. Геоморфологічна будова України 286
13.1.5. Паливні корисні копалини України 288
13.1.6. Рудні корисні копалини України 291
13.1.7. Нерудні корисні копалини України 292
13.2. Клімат і кліматичні ресурси 293
13.2.1. Загальні риси клімату України. Кліматотвірні чинники 293
13.2.2. Територіальні відмінності клімату України 296
13.2.3. Господарська оцінка клімату України 298
Тестові завдання з тем «Рельєф, текто¬нічна та геологічна будова, мінеральні ресурси», «Клімат і кліматичні ресурси»...299
13.3. Внутрішні води 306
13.3.1. Основні річкові системи України 306
13.3.2. Озера України 309
13.3.3. Лимани, болота та підземні води України 310
Штучні водойми 311
13.4. Ґрунтовий покрив та земельні ресурси 312
13.4.1. Умови ґрунтоутворення 312
13.4.2. Основні типи ґрунтів України 315
13.4.3. Земельні ресурси України 317
13.5. Рослинний покрив і тваринний
світ 319
13.5.1. Рослинність України 319
13.5.2. Тваринний світ України 322
13.6. Несприятливі фізико-географічні процеси і явища 325
Тестові завдання з тем «Внутрішні води», «Ґрунти, рослинний покрив, тваринний світ» 326
Тема 14. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ
(ЛАНДШАФТИ) 331
14.1. Класифікація ландшафтів. Фізико- географічне районування України.. 331
14.2. Зона мішаних лісів України 333
14.3. Лісостепова зона України 334
14.4. Степова зона України 335
14.5. Українські Карпати 336
14.6. Кримські гори 340
14.7. Природні умови і природні ресурси Чорного моря 345
14.8. Природні умови і природні ресурси Азовського моря 346
Тема 15. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ
УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХНЯ ОХОРОНА 347
15.1. Зміна компонентів природи під впли¬вом діяльності людини. Екологічні проблеми України 347
15.2. Природоохоронні території України 349
15.3. Глобальні проблеми людства та їхній прояв на території України 351
Тестові завдання з тем «Природні ком-плекси (ландшафти)», «Використання природних умов і природних ресурсів та
їхня охорона» 353
Розділ IV. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА
ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 359
Тема 16. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 359
16.1. Природний рух населення
України 359
16.2. Міграції населення України 360
16.3. Українська діаспора та причини її виникнення 362
16.4. Національний та етнічний склад населення України 363

16.5. Розселення в Україні.
Типи населених пунктів 365
16.6. Трудові ресурси України 367
Тестові завдання з теми
«Населення України» 368
Тема 17. ГОСПОДАРСТВО 374
17.1.Загальна характеристика
господарства України 374
17.1.1. Галузева структура господарства України 374
17.1.2. Територіальна структура господарства України 376
17.1.3.Основні принципи розміщення та форми організації вироб¬ництва 377
17.2. Галузі господарства та міжгалузеві комплекси 379
17.2.1. Паливно-енергетичний комплекс України 379
17.2.1.1. Вугільна промисловість України 381
17.2.1.2. Нафтова та газова промисловість України ....383
17.2.1.3. Електроенергетична промисловість України ....384
17.2.2. Металургійний комплекс 386
17.2.2.1. Чорна металургія
України 386
17.2.2.2. Кольорова металургія України 388
Тестові завдання з тем «Загальна харак-теристика господарства України», «Паливна промисловість. Електроенерге-тика», «Металургійна промисловість»... 390
17.2.3. Машинобудування України 396
17.2.4. Хімічна промисловість України 399
17.2.5. Лісопромисловий комплекс України 401
17.2.6. Промисловість будівельних матеріалів України 402
17.2.7. Соціальний комплекс України 404
Тестові завдання з тем «Машинобу-дування», «Хімічна промисловість»,
«Лісова промисловість», «Промисловість будівельних матеріалів», «Легка промисловість. Художні промисли» 406
17.2.8. Агропромисловий комплекс України 411
17.2.8.1. Загальна характеристика сільського господарства України 412
17.2.8.2. Рослинництво України 414
17.2.8.3. Тваринництво України 416
17.2.8.4. Агропромислові зони та райони України 416
17.2.8.5. Харчова промисловість України 417
17.2.9. Транспортний комплекс України 418
17.2.10. Україна і світове господарство 419
Тестові завдання з тем «Сільське господарство», «Харчова промисловість», «Транспорт», «Соціальна сфера»,
«Україна і світове господарство» 420
Тема18. ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ 426
18.1. Економічне районування
України 426
18.2. План характеристики економічного району 426
18.3. Економічні райони України 427
18.3.1. Донецький економічний район 427
18.3.2. Придніпровський економічний район 430
18.3.3. Північно-Східний економічний район 432
18.3.4. Столичний економічний район 433
18.3.5. Центральний економічний район 436
18.3.6. Причорноморський економічний район 437
18.3.7. Подільський економічний район 439
18.3.8. Північно-Західний (Волинський) економічний район 441
18.3.9. Карпатський економічний район 443
Тестові завдання з теми
«Економічні райони України» 445
Тема 19. ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ ..451 План характеристики області 451
Розділ V. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ 452
Економічна і соціальна географія світу як наука 452
Тема 20. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ ....454
20.1. Політична карта світу та періоди її формування 454
20.2. Типологія країн світу 456
20.3. Державний лад 460
20.4. Міжнародні організації 463

Іема 21. НАСЬЛЬННЯ СВІТУ 470
21.1. Чисельність та природний рух населення , 470
21.2. Вікова та статева структура населення. Трудові ресурси 473
21.3. Національна та етнічна структура населення 474
21.4. Релігії народів світу 476
21.5. Розміщення населення на Землі ....478
21.6. Міське та сільське населення 479
21.7. Міграційні процеси в світі 482
Тестові завдання з тем «Політична карта світу», «Населення світу» 483
Тема 22. СВІТОВІ ПРИРОДНІ
РЕСУРСИ 489
22.1. Взаємодія природи та суспільства ...489
22.2. Природні ресурси світу та проблеми їх використання 490
Тема 23. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ....494
23.1. Світове господарство та його формування 494
23.2. Науково-технічна революція та її вплив на світове господарство 497
23.3. Географія промисловості світу 501
23.3.1. Структура промисловості. Паливно-енергетична промисловість 501
23.3.2. Металургія 504
23.3.3. Машинобудування 506
23.3.4. Хімічна, лісова та легка промисловості 507
23.4. Географія сільського господарства....508
23.4.1. Загальна характеристика сільського господарства 508
23.4.2. Рослинництво 510
23.4.3. Тваринництво 512
23.5. Географія транспорту. Зовнішні економічні зв'язки 514
23.5.1. Транспорт 514
23.5.2. Зовнішні економічні зв'язки ..517 Тема 24. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ЛЮДСТВА 519
24.1. Найважливіші глобальні проблеми людства 519
24.1.1. Проблема війни і миру 520
24.1.2. Екологічна проблема 520
24.1.3. Сировинна та енергетична проблеми 521
24.1.4. Демографічна та продовольча проблеми 522
24.1.5. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються 523
24.1.6. Проблема освоєння Світового
океану 524
24.2. Глобальні прогнози 525
Тестові завдання з тем «Світові природні ресурси», «Світове господарство»,
«Глобальні проблеми людства» 525
Тема 25. РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ СВІТУ....531
25.1. Типовий план характеристики регіону 531
25.2. Типовий план характеристики країни 532
25.3.Загальна характеристика країн
Європи 532
25.3.1. Німеччина 541
25.3.2. Велика Британія 543
25.3.3. Франція 546
25.3.4. Італія 548
25.3.5. Польща 550
25.3.6. Білорусь 552
25.3.7. Молдова 553
25.4. Росія 555
Тестові завдання з теми «Регіони та країни світу. Країни Європи» 557
25.5. Загальна характеристика країн Азії..563
25.5.1. Японія 570
25.5.2. Індія 573
25.5.3. Китай 576
25.6. Країни Америки 580
25.6.1. Сполучені Штати Америки 580
25.6.2. Канада 583
25.6.3. Загальна характеристика
країн Латинської Америки 585
25.6.3.1. Бразилія 591
25.7.3агальна характеристика країн
Африки 594
25.7.1. Нігерія 599
25.8. Загальна характеристика Австралії
країн та Океани 600
25.8.1. Австралія 602
Тестові завдання з теми
«Регіони та країни світу. Країни Азії.
Країни Америки. Країни Африки.
Австралія і країни Океанії» 604
Тема 26. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО
ГОСПОДАРСТВА 611
Зразки завдань відкритого типу,
що потребують стислої відповіді 614
Зразки географічних задач та
практичних завдань 617
Короткий словник термінів і понять...621

Відповіді до тестових завдань 631

Географія ЗНО 2020. Довідник + тести. Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО. Авт: Кобернік С. Вид-во: Абетка. купити Географія ЗНО 2020. Довідник + тести. Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО. Авт: Кобернік С. Вид-во: Абетка. купити - 1 Географія ЗНО 2020. Довідник + тести. Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО. Авт: Кобернік С. Вид-во: Абетка. купити - 2 Географія ЗНО 2020. Довідник + тести. Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО. Авт: Кобернік С. Вид-во: Абетка. купити - 3 Географія ЗНО 2020. Довідник + тести. Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО. Авт: Кобернік С. Вид-во: Абетка. купити - 4 Географія ЗНО 2020. Довідник + тести. Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО. Авт: Кобернік С. Вид-во: Абетка. купити - 5 Географія ЗНО 2020. Довідник + тести. Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО. Авт: Кобернік С. Вид-во: Абетка. купити - 6 Географія ЗНО 2020. Довідник + тести. Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО. Авт: Кобернік С. Вид-во: Абетка. купити - 7 Географія ЗНО 2020. Довідник + тести. Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО. Авт: Кобернік С. Вид-во: Абетка. купити - 8 Географія ЗНО 2020. Довідник + тести. Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО. Авт: Кобернік С. Вид-во: Абетка. купити - 9 Географія ЗНО 2020. Довідник + тести. Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО. Авт: Кобернік С. Вид-во: Абетка. купити - 10 Географія ЗНО 2020. Довідник + тести. Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО. Авт: Кобернік С. Вид-во: Абетка. купити - 11 Географія ЗНО 2020. Довідник + тести. Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО. Авт: Кобернік С. Вид-во: Абетка. купити - 12 Географія ЗНО 2020. Довідник + тести. Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО. Авт: Кобернік С. Вид-во: Абетка. купити - 13 Географія ЗНО 2020. Довідник + тести. Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО. Авт: Кобернік С. Вид-во: Абетка. купити - 14
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно