Будь ласка, ввійдіть для коментування
Ваша відповідь
Ваш коментар буде опублікований після модерації адміністратором

ЗНО 2019 Англійська мова. Таблиці, схеми, правила. Авт: Довгополова Я. Вид-во: УЛА. купити

Код: 9789662840001
24 грн
Немає в наявності
Порівняти

Автор: Довгополова Я. В. / Рік видання: 2017 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 160 / Формат, мм: 148x210мм (А5) / Видавництво: «УЛА»

Характеристики
Автор Довгополова Я. В.
Рік видання 2017
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 160
Формат, мм 148x210мм (А5)
Видавництво «УЛА»

ЗНО 2019 Англійська мова. Таблиці, схеми, правила. Авт: Довгополова Я. Вид-во: УЛА. купити

Довідник підготовлений відповідно до чинної програми МОН України і програми ЗНО з англійської мови. Систематизований і поданий в оригінальному форматі теоретичний матеріал дає змогу читачеві знайти стислу відповідь на типові запитання найважливіших випроувань — ЗНО, ДПА, вступних іспитів до вищих навчальних закладів.
Призначається для учнів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів, першокурсників, а також учителів і репетиторів англійської мови.

Сучасний стан міжнародних зв’язків України, її активний рух до європейського та світового простору зумовлюють розгляд англійської мови як важливого засобу міжкультурного спілкування. Процеси глобалізації освітнього процесу, у свою чергу, ставлять конкретні вимоги щодо рівня підготовки з іноземної мови випускників шкіл.
Пропонований довідник має за мету допомогти учням 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл із поглибленим вивченням англійської мови та шкіл нового типу підготуватися до уроку, іспиту, поточного та семестрового контролю, а також зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації з англійської мови.
Зміст довідника відповідає чинним програмам Міністерства освіти і науки України з англійської мови для середньої загальноосвітньої школи, Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, Програмі державної підсумкової атестації з англійської мови та Загальноєвропейським рекомендаціям із мовної освіти.
Довідник містить комплекс теоретично-довідкової інформації з основної граматичної тематики. Коментарі та пояснення надаються рідною мовою, що спрощує процес сприйняття та засвоєння досить складного граматичного матеріалу.
Представлений матеріал чітко структурований та поданий не тільки у вигляді правил, але й у формі таблиць, що робить його більш простим для розуміння та дає змогу запам’ятовувати інформацію швидше.
Велика кількість прикладів після кожного правила сприяє практичному засвоєнню теоритичного матеріалу, а також може бути корисною під час виконання учнями вправ та тестових завдань.
Наприкінці книги подані матеріали до написання творчих робіт з основних тем, які вивчаються школярами. Ці матеріали можуть бути використані ними під час підготовки до ДПА, ЗНО та іспитів.

Передмова З
1. Іменник (The Noun) 4
1.1. Число (The Number) 4
1.2. Відмінок (The Case) 8
2. Артикль (The Article) 10
2.1. Неозначений артикль (The Indefinite Article) 10
2.2. Оз'начений артикль (The Definite Article) 11
2.3. Уживання артикля з власними назвами 12
2.4. Відсутність артикля перед загальними назвами 13
2.5. Використання артикля в деяких усталених словосполученнях 14
3. Займенник (The Pronoun) 15
3.1. Особові займенники (Personal Pronouns) 15
3.2. Присвійні займенники (Possessive Pronouns) 16
3.3. Зворотні займенники (Reflexive Pronouns) 17
3.4. Вказівні займенники (Demonstrative Pronouns) 18
3.5. Питальні займенники (Interrogative Pronouns) 19
3.6. Відносні займенники (Relative Pronouns) . 19
3.7. Неозначені займенники (Indefinite Pronouns) 20
3.8. Займенники much, many і a lot of .22
3.9. Займенники (а) little, (a) few 23
3.10. Займенники all, whole, every та each 23
3.11. Займенники another, (the) other(s), either, neither, both ... 25
4. Прикметник (The Adjective) 26
4.1. Утворення прикметників 26
4.2. Порядок прикметників у реченні 27
4.3. Використання субстантивованих прикметників 27
4.4. Ступені порівняння прикметників 28

5. Прислівник (The Adverb) 32
5.1. Утворення прислівників 32
5.2. Місце прислівника у реченні 33
5.3. Ступені порівняння прислівників 34
6. Числівник (The Numeral) 36
6.1. Кількісні числівники (Cardinal Numerals) 36
6.2. Порядкові числівники (Ordinal Numerals) 37
6.3. Дробові числівники (Fractional Numerals) 39
7. Дієслово (The Verb) 40
7.1. Неозначені часи (Indefinite Tenses).
Активний стан (The Active Voice) 41
7.1.1. Теперішній неозначений час (The Present Indefinite Tense) 42
7.1.2. Минулий неозначений час (The Past Indefinite Tense) 44
7.1.3. Майбутній неозначений час (The Future Indefinite Tense) 47
7.2. Тривалі часи (Continuous Tenses).
Активний стан (The Active Voice) 49
7.2.1. Теперішній тривалий час (The Present Continuous Tense) 50
7.2.2. Минулий тривалий час (The Past Continuous Tense) 52
7.2.3. Майбутній тривалий час (The Future Continuous Tense) 54
7.3. Доконані часи (Perfect Tenses). Активний стан (The Active Voice) 55
7.3.1. Теперішній доконаний час (The Present Perfect Tense) 56
7.3.3. Теперішній доконаний тривалий час (The Present Perfect Continuous Tense) 58
7.3.4. Минулий доконаний час (The Past Perfect Tense) .... 60
7.3.5. Минулий доконаний тривалий час (The Past Perfect Continuous Tense) 61
7.3.6. Майбутній доконаний час  (The Future Perfect Tense) 62

7.4. Майбутній час у минулому (The Future-in-the-Past).... 64
7.5. Пасивний стан (The Passive Voice) 65
7.5.1. Неозначені часи (Indefinite Tenses).
Пасивний стан (The Passive Voice). 67
7.5.2. Тривалі часи (Continuous Tenses). 

Пасивний стан (The Passive Voice) 69
7.5.3. Доконані часи (Perfect Tenses).
Пасивний стан (The Passive Voice) 69
7.6. Узгодження часів (The Sequence of Tenses) 71
7.6.1. Пряма і непряма мова (Direct and Indirect Speech) 72
7.6.2. Питальні речення у непрямій мові (Interrogative Sentences in Indirect Speech) 73
7.7. Дієслова to do, to be, to have 74
7.7.1. Дієслово to do 74
7.7.2. Дієслово to be 75
7.7.3. Дієслово to have 75
7.8. Модальні дієслова (Modal Verbs) 76
7.8.1. Дієслово can (could) 77
7.8.2. Дієслово may (might) 78
7.8.3. Дієслово should 80
7.8.4. Дієслово must 80
7.8.5. Дієслово have to 82
7.8.6. Дієслово ought 83
7.8.7. Дієслово need 83
7.9. Неособові форми дієслова
(Non-Finite Forms of the Verb) 84
7.9.1. Інфінітив (The Infinitive) 85
7.9.2. Герундій (The Gerund) 90
7.9.3. Дієприкметник (The Participle) 93
7.10. Наказовий спосіб (The Imperative Mood) 95
7.11. Умовні речення (Conditional Sentences) 96
7.12. Умовний спосіб (The Subjunctive Mood) 97
8. Службові частини мови (Structural Parts of Speech) 101
8.1. Прийменник (The Preposition) 101
8.1.1. Прийменники місця (Prepositions of Place) 102
8.1.2. Прийменники напрямку (Prepositions of Direction)  102

8.1.3. Прийменники часу (Prepositions of Time) 102
8.2. Сполучник (The Conjunction) 103
9. Конструкція there + to be 105
10. Речення (The Sentence) 108
10.1. Просте речення (The Simple Sentence) 108
10.1.1. Розповідні речення (Declarative Sentences) 108
10.1.2. Розповідні заперечні речення (Negative Sentences) 109
10.2. Питальні речення (Interrogative Sentences) 109
10.2.1. Загальні запитання (General Questions) 110
10.2.2. Заперечна форма загальних запитань (Negative Interrogative Sentences) 110
10.2.3. Спеціальні запитання (Special Questions) 111
10.2.4. Роз’єднувальні запитання (Disjunctive Questions) 112
10.2.5. Альтернативні запитання (Alternative Questions) 113
10.3. Складне речення (The Composite Sentence) 114
10.3.1. Складносурядне речення (The Compound Sentence) 114
10.3.2. Складнопідрядне речення (The Complex Sentence) 115
           Таблиця неправильних дієслівних форм (Irregular Verbs) 116
           Матеріали до написання творчих робіт 120

ЗНО 2019 Англійська мова. Таблиці, схеми, правила. Авт: Довгополова Я. Вид-во: УЛА. купити ЗНО 2019 Англійська мова. Таблиці, схеми, правила. Авт: Довгополова Я. Вид-во: УЛА. купити - 1 ЗНО 2019 Англійська мова. Таблиці, схеми, правила. Авт: Довгополова Я. Вид-во: УЛА. купити - 2 ЗНО 2019 Англійська мова. Таблиці, схеми, правила. Авт: Довгополова Я. Вид-во: УЛА. купити - 3 ЗНО 2019 Англійська мова. Таблиці, схеми, правила. Авт: Довгополова Я. Вид-во: УЛА. купити - 4 ЗНО 2019 Англійська мова. Таблиці, схеми, правила. Авт: Довгополова Я. Вид-во: УЛА. купити - 5 ЗНО 2019 Англійська мова. Таблиці, схеми, правила. Авт: Довгополова Я. Вид-во: УЛА. купити - 6 ЗНО 2019 Англійська мова. Таблиці, схеми, правила. Авт: Довгополова Я. Вид-во: УЛА. купити - 7 ЗНО 2019 Англійська мова. Таблиці, схеми, правила. Авт: Довгополова Я. Вид-во: УЛА. купити - 8 ЗНО 2019 Англійська мова. Таблиці, схеми, правила. Авт: Довгополова Я. Вид-во: УЛА. купити - 9 ЗНО 2019 Англійська мова. Таблиці, схеми, правила. Авт: Довгополова Я. Вид-во: УЛА. купити - 10 ЗНО 2019 Англійська мова. Таблиці, схеми, правила. Авт: Довгополова Я. Вид-во: УЛА. купити - 11 ЗНО 2019 Англійська мова. Таблиці, схеми, правила. Авт: Довгополова Я. Вид-во: УЛА. купити - 12 ЗНО 2019 Англійська мова. Таблиці, схеми, правила. Авт: Довгополова Я. Вид-во: УЛА. купити - 13 ЗНО 2019 Англійська мова. Таблиці, схеми, правила. Авт: Довгополова Я. Вид-во: УЛА. купити - 14 ЗНО 2019 Англійська мова. Таблиці, схеми, правила. Авт: Довгополова Я. Вид-во: УЛА. купити - 15 ЗНО 2019 Англійська мова. Таблиці, схеми, правила. Авт: Довгополова Я. Вид-во: УЛА. купити - 16
Фільтр
Знайдено 5 
Підтвердіть
Для того, що б додати товар в список бажань, що Вам потрібно