Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Історія України ЗНО 2019. Довідник + тести (Тверда обкладинка). Гісем О. Вид-во: Абетка. купити

120 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Гісем О.В. / Рік видання: 2018 / Обкладинка: тверда / Кількість сторінок: 624 / Формат, мм: 176x250мм (В5) / Видавництво: «Абетка»

Характеристики
Автор Гісем О.В.
Рік видання 2018
Обкладинка тверда
Кількість сторінок 624
Формат, мм 176x250мм (В5)
Видавництво «Абетка»

Історія України ЗНО 2019. Довідник + тести (Тверда обкладинка). Гісем О. Вид-во: Абетка. купити

Матеріал довідника сформовано відповідно до програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України та програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України.
Пропонований посібник є інтегрованою розробкою, що поєднує теоретичні відомості з історії України від найдавніших часів до наших днів та систему тестових завдань, які охоплюють усі розділи шкільного курсу історії.
Кожна із запропонованих тем розпочинається хронологією подій. Основний матеріал теми поділено на пункти. Завершують висвітлення кожної теми поняття і терміни та персонали.
Посібник містить перелік пам'яток архітектури та образотворчого мистецтва обов'язкових для розпізнавання абітурієнтами та тестові завдання до цих ілюстрацій та портрети історичних персоналій.
Для зручності користування наприкінці довідника подано алфавітний покажчик понять, термінів, персоналій, основних подій та відповіді до тестових завдань.
Для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій та абітурієнтів, студентів вищих навчальних закладів, учителів.

Вступ до історії України 9
1.1. Історія України як наука. Періодизація. Джерела 9
Стародавня історія України (Тема 1(за програмою ЗНО)) 11
2.1. Первісна доба на території України 11
2.2. Племена трипільської культури 14
2.3. Індоєвропейці 14
2.4. Кіммерійці й таври 15
2.5. Скіфи і сармати 17
2.6. Античні міста-держави в Північному Причорномор'ї та Криму .-. 20
2.7. Походження слов'ян, розселення їх в Україні 21
2.8. Господарство, побут, звичаї та вірування слов'ян 23
Київська Держава (Геми 2,3,4 (за програмою ЗНО)) 33
3.1. Виникнення Київської держави. Київське князівство за перших князів 33
3.2. Походження назв «Русь» та «Україна» 36
3.3. Київська держава за правління Олега та Ігоря 37
3.4. Київська держава за правління Ольги та Святослава 39
3.5. Володимир Великий. Запровадження християнства на Русі 41
3.6. Київська держава за правління Ярослава Мудрого 43
3.7. Київська держава за Ярославичів 45
3.8. Відновлення могутності Київської держави
за Володимира Мономаха та Мстислава Веливого 47
3.9. Політична роздробленість Київської держави 48
3.10. Боротьба руських князівств із кочівниками 50
3.11. Самостійні князівства на українських землях 52
3.12. Історичне значення Русі 53
3.13. Особливості соціально-економічного розвитку Київської держави 54
3.14. Культура Київської держави ІХ-ХІ ст. 56
3.15. Культура Русі-України у другій половині XI - першій половині XIII ст. 58
Галицько-Волинська держава. Монгольська навала [Теми 3,4 (за програмою ЗНО)) 77
4.1. Галицьке й Волинське князівства. Утворення Галицько-Волинської держави 77
4.2. Галицько-Волинська держава за Данила Галицького 79
4.3. Монгольська навала на українські землі, її наслідки 80
4.4. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Галицького 82
4.5. Культура Галицько-Волинської держави 83
Литовсько-руська держава. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV - першій половині XVI ст.) ...93
5.1. Польська експансія на українські землі в ХІУ-ХУ ст. 93
5.2. Українські землі у складі Великого князівства Литовського 95
5.3. Українські землі у складі Угорщини, Османської імперіїта Московської держави. Кримське ханство 99
5.4. Господарське життя в Україні в ХІУ-ХУ ст. 101
5.5. Соціально-політичні процеси в Україні в ХІУ-ХУ ст. 102
5.6. Культурне і церковне життя в другій половині ХІУ-ХУ ст. 104
Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина XVI ст.) 114
Українські землі у складі Речі Посполитої (перша половина XVII ст.) 114
6.1. Люблінська унія 1569 р. та її вплив на долю українських земель 115
6.2. Формування українського козацтва. Виникнення Запорозької Січі
та реєстрового козацтва 116

6.3. Політичний та військовий устрій Війська Запорозького 119
6.4. Козацькі повстання 90-х років XVI ст. 120
6.5. Реформаційні та контрреформаційні рухи на українських землях 122
6.6. Берестейська церковна унія 1596 р 123
7.1. Походи козаків проти татар і турків.
Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний 124
7.2. Козацькі рухи в Україні у 20-30-ті pp. XVII ст. 126
7.3. Церковне життя наприкінці XVI - у першій половині XVII ст. 128
7.4. Культура України в XVI - першій половині XVII ст. 131
Тема 8. Національно-визвольна війна українського народу під проводом
Б. Хмельницького середини XVII ст. 146
8.1. Початок війни. Б. Хмельницький 146
8.2. Розгортання національно-визвольної війни в 1648-1649 рр.
Зборівський мир 149
8.3. Утворення Української козацької держави 151
8.4. Воєнно-політичні події 1650-1653 рр 152
8.5. Україно-московська державна угода 1654 р.
Продовження війни 1654-1657 рр 154
8.6. Місце України в тогочасних міжнародних відносинах 157
Тема 9. Українські землі в другій половині XVII ст. 164
9.1. Україна за гетьманування І. Виговського. Гадяцький договір 1658 р 165
9.2. Гетьманство Ю. Хмельницького. Поділ українських земель на Лівобережну і Правобережну Україну 167
9.3. Посилення впливу Московської держави на українську державну політику. Андрусівське перемир'я 1667 р 168
9.4. Правобережна та Лівобережна Гетьманщини в 60-80-х рр. XVII ст. 169
9.5. Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман Іван Сірко 175
9.6. Виникнення та розвиток Слобідської України 177
Тема 10 Українські землі наприкінці XVII - у першій половині XVIII ст. 186
10.1. Українська держава за гетьманування Івана Мазепи 186
10.2. Гетьман Пилип Орлик. Конституція П. Орлика 189
10.3. Посилення колоніальної політики Російської імперії 191
Тема 11. Українські землі в другій половині XVIII ст. 200
11.1. Кирило Розумовський. Ліквідація Гетьманщини 200
11.2. Зруйнування Запорозької Січі 202
11.3. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії у другій половині XVIII ст. Приєднання Криму до Росії 204
11.4. Національно-визвольна та антикріпосницька боротьба в Україні
в середині та в другій половині XVIII ст. 205
11.5. Російсько-турецькі війни другої половини XVIII ст. та участь у них українських козаків 208
11.6. Заселення та розвиток Півдня України 210
11.7. Поділи Польщі й входження Правобережної України до складу Російської імперії 211
11.8. Особливості і основні здобутки розвитку української культури
другої половини XVII—XVIII ст. 212
Тема 12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII -
у першій половині XIX ст. 225
12.1. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ
українських земель у складі Російської імперій 225

12.2. Війна Росії з наполеонівською Францією та участь у ній українців 226
12.3. Політичний розвиток Наддніпрянської України в 20-30 рр. XIX ст. 227
12.4. Декабристський рух в Україні 228
12.5. Початок національного відродження в Наддніпрянській Україні 230
12.6. Кирило-Мефодіївське товариство - перша політична організація.
Т. Шевченко 231
Тема 13. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії
наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. 239
13.1. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Австрійської імперій 239
13.2. Реформи Марії-Терезії та Йосифа II та їх вплив на розвиток західноукраїнських земель 240
13.3. Національне відродження і піднесення національно-визвольної боротьби в Галичині в 20-30 рр. XIX ст. «Руська трійця» 241
13.4. Події революції 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях.
Головна руська рада 244
Тема 14. Культура України в першій половині XIX ст. 250
14.1. Особливості розвитку і здобутки української культури
першої половини XIX ст. 250
Тема 15. Наддніпрянська Україна у другій половині XIX ст. 258
15.1. Участь українців у Кримській війні. Оборона Севастополя 258
15.2. Антикріпосницький рух в Україні в 50-60 рр. XIX ст.
(«Київська козаччина», «У Таврію за волею» та ін.) 259
15.3. Здійснення реформ 60-70 років XIX ст. в Україні 260
15.4. Громадівський рух у Наддніпрянській Україні у 1860-1890 рр.
В. Антонович, М. Драгоманов 262
15.5. Братство «тарасівців», його роль у розвитку українського національно-визвольного руху 265
15.6. Становлення української нації 266
15.7. Національне гноблення в Україні в другій половині XIX ст. 268
15.8. Народницький рух в Україні 268
15.9. Економічний розвиток Наддніпрянської України в 60-90-х рр. XIX ст. 269
Тема 16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії
у другій половині XIX ст. 278
16.1. Народовці, радикали, москвофіли в суспільно-політичному житті західно¬українських земель у другій половині XIX ст. 278
16.2. Заснування та діяльність Наукового товариства ім. Т. Шевченка 279
16.3. Виникнення політичних партій в Західній Україні наприкінці XIX ст. 280
16.4. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель
у другій половині XIX ст. 281
16.5. Трудова еміграція (міграція) 283
Тема 17. Культура України в другій половині XIX - на початку XX ст. 289
17.1. Розвиток культури України в другій половині XIX ст. 289
17.2. Українська культура й духовне життя на початку XX ст. 290
Тема 18. Наддніпрянська Україна в 1900-1914 рр 297
18.1. Виникнення українських політичних партій в Наддніпрянській Україні наприкінці XIX - на початку XX ст. 297
18.2. Економічний розвиток Наддніпрянської України на початку XX ст. 298
18.3. Україна в роки першої російської революції 1905-1907 рр 300
18.4. Діяльність українців у І та II Державних думах 301
5

18.5. Столипінська аграрна реформа в Україні та її наслідки 302
18.6. Національна політика самодержавства в Україні (1907-1914 рр.).
«Справа Бейліса» 304
18.7. Український національний руху 1907-1914 рр. у Наддніпрянській Україні..307
Тема 19. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії
у 1900-1914 рр 317
19.1. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель
на початку XX ст. 317
19.2. Український рух на західноукраїнських землях на початку XX ст. 319
Тема 20. Україна в Першій світовій війні 327
20.1. Українські землі напередодні Першої світової війни.
Плани воюючих держав щодо України 327
20.2. Бойові дії на території України в роки Першої світової війни
(1914-1918 рр.) 328
20.3. Українські політичні партії та організації в роки Першої світової війни 329
20.4. Бойовий шлях Українських січових стрільців (УСС) 331
Тема 21. Українська революція 337
21.1. Передумови і причини української революції. Утворення Української Цен¬тральної ради, її політична програма 337
21.2. Українізація армії. Створення Вільного козацтва 338
21.3. Розвиток української революції у квітні-червні 1917 р. І Універсал 340
21.4. II Універсал Центральної ради та його місце в історії
української революції 341
21.5. Зростання політичної боротьби в Україні в липні-жовтні 1917 р. З'їзд понево¬лених народів Росії у Києві 343
21.6. III Універсал Центральної ради і проголошення
Української Народної Республіки 344
21.7. Соціально-економічна політика Центральної ради 346
21.8. Проголошення радянської влади в Україні. Війна радянської Росії проти УНР (кінець 1917- початок 1918 р.). Причини поразок українських військ 347
21.9. IV Універсал Центральної ради та його історичне значення 350
Тема 22. Україна у боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1921 рр.) 358
22.1. Берестейський мирний договір УНР з державами німецько- австрійського блоку. Падіння радянської влади в Україні 358
22.2. Гетьманський переворот 1918 р. в Україні.
Внутрішня і зовнішня політика П. Скоропадського 359
22.3. Проголошення Західно-Української Народної Республіки,
її внутрішня та зовнішня політика 360
22.4. Україна в період Директорії УНР 362
22.5. Злука УНР і ЗУНР, її історичне значення 364
23.6. Політика більшовиків в Україні в 1919 р. «Воєнний комунізм» 365
22.7. Україна в другій половині 1919 р 366
22.8. Українське питання на Паризькій мирній конференції 368
22.9. Радянсько-польська війна і Україна 368
22.10. Україна на початку 1920 р 370
22.11. Розгром Червоною армією Врангеля та махновців 371
22.12. Другий «зимовий похід». Припинення визвольних змагань 372
22.13. Культура й духовне життя в Україні в 1917-1921 рр 373
22.14. Історичне значення та уроки боротьби українського
народу за незалежність у 1917-1921 рр 374

Тема 23. Українська PCP в умовах нової економічної політики (1921-1929 pp.) 384
23.1. Особливості переходу до нової економічної політики в Україні 384
23.2. Голод 1921-1923 pp. в Україні 386
24.3. Входження України до складу СРСР 387
23.4. Перебіг і наслідки українізації в 1920-ті рр 388
23.5. Розвиток літератури та мистецтва в Україні в 1920-ті рр 390
23.6. Політика більшовиків щодо релігії та церкви в Україні в 1920-ті рр 391
Тема 24. Утвердження тоталітарного режиму (1929-1939 рр.) 401
24.1. Сталінська індустріалізація України та її соціальні наслідки 401
24.2. Більшовицька політика колективізації та розселянювання
України. Голодомор 1932-1933 pp., його причини та наслідки 403
24.3. Становище культури в Україні в 1930-х рр.
«Розстріляне відродження» 405
24.4. Сталінський терор в Україні у 1930-х рр 406
Тема 25. Західна Україна в 1921-1939 рр 416
25.1. Західноукраїнські землі під владою іноземних держав.
Економічний, соціальний, політичний розвиток 416
25.2. Створення та діяльність ОУН 419
25.3. Проголошення незалежності Карпатської України.
Окупація Закарпаття угорськими військами 421
Тема 26. Україна під час Другої світової війни (1939-1945 рр.) 427
26.1. Включення західноукраїнських земель до складу УРСР
в 1939-1940 рр. Радянізація західних областей України 427
26.2. Напад Німеччини та її союзників на СРСР.
Бойові дії на території України у 1941 р 429
26.3. Окупаційний режим в Україні в 1941-1944 рр 431
26.4. Внесок працівників тилу України в перемогу над ворогом у роки
Другої світової війни 433
26.5. Рух Опору в Україні в роки Другої світової війни 434
26.6. Звільнення України від нацистських загарбників (1943-1944 pp.).
Україна на завершальному етапі Другої світової війни 435
26.7. Втрати України в Другій світовій війні 437
Тема 27. Україна в перші повоєнні роки (1945 - на початку 1950-х рр.) 448
27.1. Адміністративно-територіальні зміни України після Другої
світової війни. Формування сучасної території України 448
27.2. Зовнішньополітична діяльність УРСР у 1940-1950-ті рр 450
28.3. Відбудова господарства України після Другої світової війни 451
27.4. Голод 1946-1947 pp., його причини, масштаби і наслідки.
Демографічна ситуація. Рівень життя та побут
населення у повоєнний час 452
27.5. Радянізація західних областей України. Боротьба ОУН-УПА у другій половині 1940-х - на початку 1950-х рр 454
27.6. Культурне життя в Україні в другій половині 1940-х - на початку 1950-х рр 458
Тема 28. Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.) 467
28.1. Хрущовська «відлига» та Україна 467
28.2. Культура й духовне життя в Україні за часів хрущовської «відлиги» 470
28.3. Дисидентський рух у 1950-1960-ті рр. в Україні 471
Тема 29. Україна у період загострення кризи радянськоїсистеми (1965-1985 рр.) 481
29.1. Кризові явища в соціально-економічному, політичному та культурному житті України (друга половина 1960-х - середина 1980-х рр.) 481

29.2. Зміни в демографічному і соціальному складі населення України
в 1960-1980-ті рр 482
29.3. Загострення екологічних проблем у 1970-1980-ті рр.
Чорнобильська катастрофа та її наслідки 483
29.4. Дисидентський рух в 1970-1980-ті рр.
Українська Гельсінська спілка та її діяльність 484
Тема 30. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України
(1985-1991 рр.) 491
30.1. Перебудова й Україна 491
30.2. «Гласність». Повернення наприкінці 1980-х - на початку 1990-х рр. народу правди про минуле України 492
30.3. Зростання політичної активності українського суспільства
в другій половині 1980-х рр. Нові громадські об'єднання 493
30.4. Декларація про державний суверенітет України та її історичне значення ....495
30.5. Здобуття Україною незалежності 496
Тема 31. Україна в умовах незалежності 504
31.1. Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності 504
31.2. Становлення і розвиток багатопартійної системи в Україні 506
31.3. Конституція України - Основний Закон держави.
Обставини прийняття та значення Конституції України 508
31.4. Державна символіка України та її історичне походження 509
31.5. Створення власної грошово-фінансової системи незалежної України 510
31.6. Економічні проблеми незалежної України.
Становище в соціальній сфері 511
31.7. Релігія і церква в сучасній Україні 512
31.8. Українці східної та західної діаспор. Внесок української діаспори
в становлення незалежності України 514
31.9. Зовнішня політика незалежної України в 1991-2013 рр 516
31.10. Політичний розвиток України (1994-1999 рр.) 518
31.11. Політична боротьба 1999-2004 рр 519
31.12. Вибори Президента України 2004 р. «Помаранчева революція» 521
31.13. Політичний розвиток України 2005-2010 рр 523
31.14. Україна в 2010-2014 рр. «Революція гідності» (2013-2014 рр.) 526
31.15. Агресія Росії проти України 532
32.16. Вибори 2014 р. Президента України і дострокові вибори Верховної Ради України 539
31.17. Характер та тенденції розвитку міжнаціональних відносин
у сучасній Україні 541
31.18. Науково-технічна революція і глобальні проблеми сучасності.
Чорнобильська катастрофа та її наслідки. Досягнення України
в космічній галузі 542
31.19. Наука, освіта та культура в сучасній Україні 543
Хронологічна таблиця 553
Портрети історичних персоналій 562
Перелік пам'яток архітектури та образотворчого мистецтва 591
Відповіді до тестових завдань 637Вступ до історії України 9
1.1. Історія України як наука. Періодизація. Джерела 9
Стародавня історія України (Тема 1(за програмою ЗНО)) 11
2.1. Первісна доба на території України 11
2.2. Племена трипільської культури 14
2.3. Індоєвропейці 14
2.4. Кіммерійці й таври 15
2.5. Скіфи і сармати 17
2.6. Античні міста-держави в Північному Причорномор'ї та Криму .-. 20
2.7. Походження слов'ян, розселення їх в Україні 21
2.8. Господарство, побут, звичаї та вірування слов'ян 23
Київська Держава (Геми 2,3,4 (за програмою ЗНО)) 33
3.1. Виникнення Київської держави. Київське князівство за перших князів 33
3.2. Походження назв «Русь» та «Україна» 36
3.3. Київська держава за правління Олега та Ігоря 37
3.4. Київська держава за правління Ольги та Святослава 39
3.5. Володимир Великий. Запровадження християнства на Русі 41
3.6. Київська держава за правління Ярослава Мудрого 43
3.7. Київська держава за Ярославичів 45
3.8. Відновлення могутності Київської держави
за Володимира Мономаха та Мстислава Веливого 47
3.9. Політична роздробленість Київської держави 48
3.10. Боротьба руських князівств із кочівниками 50
3.11. Самостійні князівства на українських землях 52
3.12. Історичне значення Русі 53
3.13. Особливості соціально-економічного розвитку Київської держави 54
3.14. Культура Київської держави ІХ-ХІ ст. 56
3.15. Культура Русі-України у другій половині XI - першій половині XIII ст. 58
Галицько-Волинська держава. Монгольська навала [Теми 3,4 (за програмою ЗНО)) 77
4.1. Галицьке й Волинське князівства. Утворення Галицько-Волинської держави 77
4.2. Галицько-Волинська держава за Данила Галицького 79
4.3. Монгольська навала на українські землі, її наслідки 80
4.4. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Галицького 82
4.5. Культура Галицько-Волинської держави 83
Литовсько-руська держава. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV - першій половині XVI ст.) ...93
5.1. Польська експансія на українські землі в ХІУ-ХУ ст. 93
5.2. Українські землі у складі Великого князівства Литовського 95
5.3. Українські землі у складі Угорщини, Османської імперіїта Московської держави. Кримське ханство 99
5.4. Господарське життя в Україні в ХІУ-ХУ ст. 101
5.5. Соціально-політичні процеси в Україні в ХІУ-ХУ ст. 102
5.6. Культурне і церковне життя в другій половині ХІУ-ХУ ст. 104
Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина XVI ст.) 114
Українські землі у складі Речі Посполитої (перша половина XVII ст.) 114
6.1. Люблінська унія 1569 р. та її вплив на долю українських земель 115
6.2. Формування українського козацтва. Виникнення Запорозької Січі
та реєстрового козацтва 116

6.3. Політичний та військовий устрій Війська Запорозького 119
6.4. Козацькі повстання 90-х років XVI ст. 120
6.5. Реформаційні та контрреформаційні рухи на українських землях 122
6.6. Берестейська церковна унія 1596 р 123
7.1. Походи козаків проти татар і турків.
Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний 124
7.2. Козацькі рухи в Україні у 20-30-ті pp. XVII ст. 126
7.3. Церковне життя наприкінці XVI - у першій половині XVII ст. 128
7.4. Культура України в XVI - першій половині XVII ст. 131
Тема 8. Національно-визвольна війна українського народу під проводом
Б. Хмельницького середини XVII ст. 146
8.1. Початок війни. Б. Хмельницький 146
8.2. Розгортання національно-визвольної війни в 1648-1649 рр.
Зборівський мир 149
8.3. Утворення Української козацької держави 151
8.4. Воєнно-політичні події 1650-1653 рр 152
8.5. Україно-московська державна угода 1654 р.
Продовження війни 1654-1657 рр 154
8.6. Місце України в тогочасних міжнародних відносинах 157
Тема 9. Українські землі в другій половині XVII ст. 164
9.1. Україна за гетьманування І. Виговського. Гадяцький договір 1658 р 165
9.2. Гетьманство Ю. Хмельницького. Поділ українських земель на Лівобережну і Правобережну Україну 167
9.3. Посилення впливу Московської держави на українську державну політику. Андрусівське перемир'я 1667 р 168
9.4. Правобережна та Лівобережна Гетьманщини в 60-80-х рр. XVII ст. 169
9.5. Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман Іван Сірко 175
9.6. Виникнення та розвиток Слобідської України 177
Тема 10 Українські землі наприкінці XVII - у першій половині XVIII ст. 186
10.1. Українська держава за гетьманування Івана Мазепи 186
10.2. Гетьман Пилип Орлик. Конституція П. Орлика 189
10.3. Посилення колоніальної політики Російської імперії 191
Тема 11. Українські землі в другій половині XVIII ст. 200
11.1. Кирило Розумовський. Ліквідація Гетьманщини 200
11.2. Зруйнування Запорозької Січі 202
11.3. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії у другій половині XVIII ст. Приєднання Криму до Росії 204
11.4. Національно-визвольна та антикріпосницька боротьба в Україні
в середині та в другій половині XVIII ст. 205
11.5. Російсько-турецькі війни другої половини XVIII ст. та участь у них українських козаків 208
11.6. Заселення та розвиток Півдня України 210
11.7. Поділи Польщі й входження Правобережної України до складу Російської імперії 211
11.8. Особливості і основні здобутки розвитку української культури
другої половини XVII—XVIII ст. 212
Тема 12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII -
у першій половині XIX ст. 225
12.1. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ
українських земель у складі Російської імперій 225

12.2. Війна Росії з наполеонівською Францією та участь у ній українців 226
12.3. Політичний розвиток Наддніпрянської України в 20-30 рр. XIX ст. 227
12.4. Декабристський рух в Україні 228
12.5. Початок національного відродження в Наддніпрянській Україні 230
12.6. Кирило-Мефодіївське товариство - перша політична організація.
Т. Шевченко 231
Тема 13. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії
наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. 239
13.1. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Австрійської імперій 239
13.2. Реформи Марії-Терезії та Йосифа II та їх вплив на розвиток західноукраїнських земель 240
13.3. Національне відродження і піднесення національно-визвольної боротьби в Галичині в 20-30 рр. XIX ст. «Руська трійця» 241
13.4. Події революції 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях.
Головна руська рада 244
Тема 14. Культура України в першій половині XIX ст. 250
14.1. Особливості розвитку і здобутки української культури
першої половини XIX ст. 250
Тема 15. Наддніпрянська Україна у другій половині XIX ст. 258
15.1. Участь українців у Кримській війні. Оборона Севастополя 258
15.2. Антикріпосницький рух в Україні в 50-60 рр. XIX ст.
(«Київська козаччина», «У Таврію за волею» та ін.) 259
15.3. Здійснення реформ 60-70 років XIX ст. в Україні 260
15.4. Громадівський рух у Наддніпрянській Україні у 1860-1890 рр.
В. Антонович, М. Драгоманов 262
15.5. Братство «тарасівців», його роль у розвитку українського національно-визвольного руху 265
15.6. Становлення української нації 266
15.7. Національне гноблення в Україні в другій половині XIX ст. 268
15.8. Народницький рух в Україні 268
15.9. Економічний розвиток Наддніпрянської України в 60-90-х рр. XIX ст. 269
Тема 16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії
у другій половині XIX ст. 278
16.1. Народовці, радикали, москвофіли в суспільно-політичному житті західно¬українських земель у другій половині XIX ст. 278
16.2. Заснування та діяльність Наукового товариства ім. Т. Шевченка 279
16.3. Виникнення політичних партій в Західній Україні наприкінці XIX ст. 280
16.4. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель
у другій половині XIX ст. 281
16.5. Трудова еміграція (міграція) 283
Тема 17. Культура України в другій половині XIX - на початку XX ст. 289
17.1. Розвиток культури України в другій половині XIX ст. 289
17.2. Українська культура й духовне життя на початку XX ст. 290
Тема 18. Наддніпрянська Україна в 1900-1914 рр 297
18.1. Виникнення українських політичних партій в Наддніпрянській Україні наприкінці XIX - на початку XX ст. 297
18.2. Економічний розвиток Наддніпрянської України на початку XX ст. 298
18.3. Україна в роки першої російської революції 1905-1907 рр 300
18.4. Діяльність українців у І та II Державних думах 301
5

18.5. Столипінська аграрна реформа в Україні та її наслідки 302
18.6. Національна політика самодержавства в Україні (1907-1914 рр.).
«Справа Бейліса» 304
18.7. Український національний руху 1907-1914 рр. у Наддніпрянській Україні..307
Тема 19. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії
у 1900-1914 рр 317
19.1. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель
на початку XX ст. 317
19.2. Український рух на західноукраїнських землях на початку XX ст. 319
Тема 20. Україна в Першій світовій війні 327
20.1. Українські землі напередодні Першої світової війни.
Плани воюючих держав щодо України 327
20.2. Бойові дії на території України в роки Першої світової війни
(1914-1918 рр.) 328
20.3. Українські політичні партії та організації в роки Першої світової війни 329
20.4. Бойовий шлях Українських січових стрільців (УСС) 331
Тема 21. Українська революція 337
21.1. Передумови і причини української революції. Утворення Української Цен¬тральної ради, її політична програма 337
21.2. Українізація армії. Створення Вільного козацтва 338
21.3. Розвиток української революції у квітні-червні 1917 р. І Універсал 340
21.4. II Універсал Центральної ради та його місце в історії
української революції 341
21.5. Зростання політичної боротьби в Україні в липні-жовтні 1917 р. З'їзд понево¬лених народів Росії у Києві 343
21.6. III Універсал Центральної ради і проголошення
Української Народної Республіки 344
21.7. Соціально-економічна політика Центральної ради 346
21.8. Проголошення радянської влади в Україні. Війна радянської Росії проти УНР (кінець 1917- початок 1918 р.). Причини поразок українських військ 347
21.9. IV Універсал Центральної ради та його історичне значення 350
Тема 22. Україна у боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1921 рр.) 358
22.1. Берестейський мирний договір УНР з державами німецько- австрійського блоку. Падіння радянської влади в Україні 358
22.2. Гетьманський переворот 1918 р. в Україні.
Внутрішня і зовнішня політика П. Скоропадського 359
22.3. Проголошення Західно-Української Народної Республіки,
її внутрішня та зовнішня політика 360
22.4. Україна в період Директорії УНР 362
22.5. Злука УНР і ЗУНР, її історичне значення 364
23.6. Політика більшовиків в Україні в 1919 р. «Воєнний комунізм» 365
22.7. Україна в другій половині 1919 р 366
22.8. Українське питання на Паризькій мирній конференції 368
22.9. Радянсько-польська війна і Україна 368
22.10. Україна на початку 1920 р 370
22.11. Розгром Червоною армією Врангеля та махновців 371
22.12. Другий «зимовий похід». Припинення визвольних змагань 372
22.13. Культура й духовне життя в Україні в 1917-1921 рр 373
22.14. Історичне значення та уроки боротьби українського
народу за незалежність у 1917-1921 рр 374

Тема 23. Українська PCP в умовах нової економічної політики (1921-1929 pp.) 384
23.1. Особливості переходу до нової економічної політики в Україні 384
23.2. Голод 1921-1923 pp. в Україні 386
24.3. Входження України до складу СРСР 387
23.4. Перебіг і наслідки українізації в 1920-ті рр 388
23.5. Розвиток літератури та мистецтва в Україні в 1920-ті рр 390
23.6. Політика більшовиків щодо релігії та церкви в Україні в 1920-ті рр 391
Тема 24. Утвердження тоталітарного режиму (1929-1939 рр.) 401
24.1. Сталінська індустріалізація України та її соціальні наслідки 401
24.2. Більшовицька політика колективізації та розселянювання
України. Голодомор 1932-1933 pp., його причини та наслідки 403
24.3. Становище культури в Україні в 1930-х рр.
«Розстріляне відродження» 405
24.4. Сталінський терор в Україні у 1930-х рр 406
Тема 25. Західна Україна в 1921-1939 рр 416
25.1. Західноукраїнські землі під владою іноземних держав.
Економічний, соціальний, політичний розвиток 416
25.2. Створення та діяльність ОУН 419
25.3. Проголошення незалежності Карпатської України.
Окупація Закарпаття угорськими військами 421
Тема 26. Україна під час Другої світової війни (1939-1945 рр.) 427
26.1. Включення західноукраїнських земель до складу УРСР
в 1939-1940 рр. Радянізація західних областей України 427
26.2. Напад Німеччини та її союзників на СРСР.
Бойові дії на території України у 1941 р 429
26.3. Окупаційний режим в Україні в 1941-1944 рр 431
26.4. Внесок працівників тилу України в перемогу над ворогом у роки
Другої світової війни 433
26.5. Рух Опору в Україні в роки Другої світової війни 434
26.6. Звільнення України від нацистських загарбників (1943-1944 pp.).
Україна на завершальному етапі Другої світової війни 435
26.7. Втрати України в Другій світовій війні 437
Тема 27. Україна в перші повоєнні роки (1945 - на початку 1950-х рр.) 448
27.1. Адміністративно-територіальні зміни України після Другої
світової війни. Формування сучасної території України 448
27.2. Зовнішньополітична діяльність УРСР у 1940-1950-ті рр 450
28.3. Відбудова господарства України після Другої світової війни 451
27.4. Голод 1946-1947 pp., його причини, масштаби і наслідки.
Демографічна ситуація. Рівень життя та побут
населення у повоєнний час 452
27.5. Радянізація західних областей України. Боротьба ОУН-УПА у другій половині 1940-х - на початку 1950-х рр 454
27.6. Культурне життя в Україні в другій половині 1940-х - на початку 1950-х рр 458
Тема 28. Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.) 467
28.1. Хрущовська «відлига» та Україна 467
28.2. Культура й духовне життя в Україні за часів хрущовської «відлиги» 470
28.3. Дисидентський рух у 1950-1960-ті рр. в Україні 471
Тема 29. Україна у період загострення кризи радянськоїсистеми (1965-1985 рр.) 481
29.1. Кризові явища в соціально-економічному, політичному та культурному житті України (друга половина 1960-х - середина 1980-х рр.) 481

29.2. Зміни в демографічному і соціальному складі населення України
в 1960-1980-ті рр 482
29.3. Загострення екологічних проблем у 1970-1980-ті рр.
Чорнобильська катастрофа та її наслідки 483
29.4. Дисидентський рух в 1970-1980-ті рр.
Українська Гельсінська спілка та її діяльність 484
Тема 30. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України
(1985-1991 рр.) 491
30.1. Перебудова й Україна 491
30.2. «Гласність». Повернення наприкінці 1980-х - на початку 1990-х рр. народу правди про минуле України 492
30.3. Зростання політичної активності українського суспільства
в другій половині 1980-х рр. Нові громадські об'єднання 493
30.4. Декларація про державний суверенітет України та її історичне значення ....495
30.5. Здобуття Україною незалежності 496
Тема 31. Україна в умовах незалежності 504
31.1. Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності 504
31.2. Становлення і розвиток багатопартійної системи в Україні 506
31.3. Конституція України - Основний Закон держави.
Обставини прийняття та значення Конституції України 508
31.4. Державна символіка України та її історичне походження 509
31.5. Створення власної грошово-фінансової системи незалежної України 510
31.6. Економічні проблеми незалежної України.
Становище в соціальній сфері 511
31.7. Релігія і церква в сучасній Україні 512
31.8. Українці східної та західної діаспор. Внесок української діаспори
в становлення незалежності України 514
31.9. Зовнішня політика незалежної України в 1991-2013 рр 516
31.10. Політичний розвиток України (1994-1999 рр.) 518
31.11. Політична боротьба 1999-2004 рр 519
31.12. Вибори Президента України 2004 р. «Помаранчева революція» 521
31.13. Політичний розвиток України 2005-2010 рр 523
31.14. Україна в 2010-2014 рр. «Революція гідності» (2013-2014 рр.) 526
31.15. Агресія Росії проти України 532
32.16. Вибори 2014 р. Президента України і дострокові вибори Верховної Ради України 539
31.17. Характер та тенденції розвитку міжнаціональних відносин
у сучасній Україні 541
31.18. Науково-технічна революція і глобальні проблеми сучасності.
Чорнобильська катастрофа та її наслідки. Досягнення України
в космічній галузі 542
31.19. Наука, освіта та культура в сучасній Україні 543
Хронологічна таблиця 553
Портрети історичних персоналій 562
Перелік пам'яток архітектури та образотворчого мистецтва 591
Відповіді до тестових завдань 637

Історія України ЗНО 2019. Довідник + тести (Тверда обкладинка). Гісем О. Вид-во: Абетка. купити Історія України ЗНО 2019. Довідник + тести (Тверда обкладинка). Гісем О. Вид-во: Абетка. купити - 1 Історія України ЗНО 2019. Довідник + тести (Тверда обкладинка). Гісем О. Вид-во: Абетка. купити - 2 Історія України ЗНО 2019. Довідник + тести (Тверда обкладинка). Гісем О. Вид-во: Абетка. купити - 3 Історія України ЗНО 2019. Довідник + тести (Тверда обкладинка). Гісем О. Вид-во: Абетка. купити - 4 Історія України ЗНО 2019. Довідник + тести (Тверда обкладинка). Гісем О. Вид-во: Абетка. купити - 5 Історія України ЗНО 2019. Довідник + тести (Тверда обкладинка). Гісем О. Вид-во: Абетка. купити - 6 Історія України ЗНО 2019. Довідник + тести (Тверда обкладинка). Гісем О. Вид-во: Абетка. купити - 7 Історія України ЗНО 2019. Довідник + тести (Тверда обкладинка). Гісем О. Вид-во: Абетка. купити - 8 Історія України ЗНО 2019. Довідник + тести (Тверда обкладинка). Гісем О. Вид-во: Абетка. купити - 9 Історія України ЗНО 2019. Довідник + тести (Тверда обкладинка). Гісем О. Вид-во: Абетка. купити - 10 Історія України ЗНО 2019. Довідник + тести (Тверда обкладинка). Гісем О. Вид-во: Абетка. купити - 11 Історія України ЗНО 2019. Довідник + тести (Тверда обкладинка). Гісем О. Вид-во: Абетка. купити - 12 Історія України ЗНО 2019. Довідник + тести (Тверда обкладинка). Гісем О. Вид-во: Абетка. купити - 13 Історія України ЗНО 2019. Довідник + тести (Тверда обкладинка). Гісем О. Вид-во: Абетка. купити - 14
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно