Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО 2020. Авт: Виноградова Т. Вид-во: Асса. купити

33 грн
Cравнить

Автор: Виноградова Т. , / Рік видання: 2019 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 144 / Формат, мм: 148x210мм (А5) / Вага, гр: 111 / Видавництво: «Асса»

Характеристики
Автор Виноградова Т.
Рік видання 2019
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 144
Формат, мм 148x210мм (А5)
Вага, гр 111
Видавництво «Асса»

Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО 2020. Авт: Виноградова Т. Вид-во: Асса. купити

Довідник містить матеріал усього шкільного курсу, відібраний у 100 найбільш важливих .тем. Інформація представлена в наочній формі чітко на одну сторінку, що дозволяє. швидко знайти і запам'ятати необхідну тему.
Посібник відповідає чинній проrрамі МОИ України. Надає можливість самостійно систематизувати знання, зосередити увагу на основних  поняттях, термінах, визначеннях. Рекомендований для бліц-підготовки до уроків і контрольних робіт , а також до. ДПА і ЗНО.

Алгебра
1. Множини. Дії з множинами .. . .. ... : .. ... .... . . . . . ... 8
2. Числові множинИ .. ..... .. . .. .. . . ... . ....... . . . . ... . 9
3. Закони додавання та множення .......... '. . . ... . ...... 10
4. Пррсті та складені числа ...... : . . . . .... . . . .......... 11
5. Ознаки подільності . . ... . . .. , . . . . . .. . ....... . . . . . ... 12
6. Дроби. Дії з дробами . . . . ....... .. . . . . .... . ..... ... . . 13
7" Середні величини. Відсотки . . ......... .. . .. .. . .. . _. . . 15
8. Модуль числа. Властивості модуля . . . . . .. ...... ... ... 17
9. Пропорції .. . ................ .. . .... ... .. .. . .... .. . 18
10. Формули скороченого множення .. .. . ..... . . . ....... 19
11. Степені .......... . . . . . .... . . .. . .. ...... . ... .. : ... 21
12. Логарифми . .. .. . . .. . ......... . .... . .... ... . . ..... 22
13. Арифметичний корінь ....... .. ............... . . .. . 23
14. Прогресії .. ... .. . " . . ........ , ....... . .. -...... .. . .. 25
15. Основи тригонометрії ... ......... . . .... . . ...... . .... 26
16. В:Ластивості тригонометричних функцій .. . . : .. . ...... 27
17. Тригонометричні формули . .. . .... . ....... . . .. . . . . .. 28
18. Формули перетворення суми та різниці ·
тригонометрич:Них функцій у доб)тток ... . .... - ....... ... 30
19. Лінійні рівняння ................. . .. .. .. . .... ... : .32
20. Квадратні рівняння . .... . ... . .... . ..... : . . . .... . . . 33
21. Розв'язання різних квадратних рівнянь . . . : .... .... . . 34
22. Теорема Вієта . ... ........ . .. ... .... . ... . ...... . ... 35
23. Раціональні та ірраціональні рівняння . ... . . . ... . . .. 36
24. Показникові рівняння ...... . . . ..... . .... . ......... 37
25. Логарифмічні рівняння ... . . ... ..... " . . .... . .. . . . .. 38
26. Тригонометричні рівняння .. . . . .... ... . ....... . . . , . 39
• .27. Системи рівнянь із двома змінниМ:и . . . ....... . .. · . . . .40
28. Числові нерівності . . .. ...... . . . . .. . .. . . .. .......... 42
29. Лінійні нерівності ..... . .. . ........ . . . . . .. . . .... . . . 43
30. Квадратні нерівності .. . . . ........ ... ...... . ...... . 44
31. Ра:Ціона.ІІьні нерівності ................... .' ..... . . . . 46
32. Ірраціональні нерівності . . ... . .. : .... . ..... . ... .. _ .47
33. Показникові нерівності . .. -. .. , . ... . .. .. ............ 48
34. Нерівності, що містять змінну під знаком модуля ...... 49
35. Логарифмічні нерівності . . . ... . . ...... . . .... ...... . 50
Функція та її властивості . Види функцій
36. Функція ' ... : ............. . ............ . ..... . .. . . 52
37. Область визначеннядеяк_их функцій . .. . ...... . ..... 53
38. Парні та непарні функції ...... . ............... ... . 54·
39. Періодичність функції .. . .... .... ....... . . : ........ 55
40. Нулі та знаки функції ....... -.... .. . . : ... . .... . , .. . 56
41. Монотонність функції. ПроМіжки зростання
та спадання функції .· ........... ..... ..... ... . ....... : 57
42. Обернена функція ........................... . ..... 58
43. Перетворення графіків ....... ... . . ..... . : . ......... 59
44. Лінійна функція та її графік . ....... ... . .. . ....... . 61
45. Функція, що описує обернену пропорційну ·
залежність . ....... .... ...... .. ·; .... ........ ..... ... ... 63
46. Квадратична фун1<ція ..... .. . . . .. . . ................. 64
47. Степенева функція .. . ...... . .... .. ... , ........ ..... 66
48. Показникова функція ....... . . . . . ........ ... ..... . . 68
49. Логарифмічна функція ...... .. ........ . . ... ....... 69
50. Тригонометрична функціЯ у = ·sin х . .. . .... .......... 70
51. Тригонометрична функція у = cos х .. ..... : . . .... .... 71
52. Тригонометрична функція у = tg х . .... ... . .......... 72
53. Тригонометрична функція у = ctg х . ......... . . . ..... 73
54. Обернені тригонометричні функції ... ........... ... . 74
Початки математичного аналізу
55. Границя . . .. . .. .. ... ..... . . · ..... .. ... ...... ..... . 78
56. Похідна функції . . .. .. ... ...... ....... . ... .... .... 79
57. Правила диференціювання .. . . ............ · .... .. .. . 81
58. Похідні основних елементарних функцій ... .. .... .... 82
59. Використання похідної для дослідження функцій . .... 83
60. Найпростіші диференціальні рівняння ... . ..... ~ ..... 85
61. Первісна та інтеграл .... . ..................... . .. .. 86
62. Таблиця первісних (невизначених інтегралів) ....... .. 87
63. Визначений інтеграл ..... .. .. · . .. . ....... ....... .. . 88
64. Застосування визначеного інтеграла .......... · .... . .. 89
Елементи комбінаторики, статистики та теорії
• ймовірностей
65. Метод математичної індукції . Елементи статистики .. . 92
66. Комбінаторика ....... . ........ .. ........... . ...... 93
67. Вибір формули для розв'язання
комбінаторних задач .. .. . .... . ... . .......... ..... ... . . 95
68. Елементи теорії ймовірностей .. . .. , . ..... .. . ........ 96
Геометрія
69. Кути на площині .. ....... .......... ..... .. . . .. ... 100
70. Кути, утворені при перетині двох прямих третьою
прямою ....... ... .. .. . ...... . . ...... . · .. . ...... . ..... 101
71. Розташування прямих на площині . . .. ..... ... ..... 102
72. Трикутник ........ . ......... . ......... ...... . ... 104
73. Ознаки рівності трикутників . . .... . .. .. .. ...... . . . . 105
74. Ознаки рівності прямокутних трикутників . . .. ... .... 106
75. Подібність трикутншсів . . . ..... '. .... .. . . . .... .. . . . 107
76. Елементи трикутника та залежності в ньому . ... .... 109 .
77. Радіуси вписаного кола у трикутншс та описаного
нав1соло ньоrі) ......... .. . . . . ... .. .....•.. . .. ........ 110
78. Площа трикутника ...... .. .. ......... . .......... . 111
79. Теореми синусів та косинусів .... . .. ..... . . . ..... . . 112
80. Медіани, висоти, бісектриси трикутника . .. ... .. . ... . 113
81. Рівнобедрений, рівносторонній,
прямокутний три1сутншси . .. . ...... : .............. . ... 115
82. Вписані та центральні кути .... . .... .. : .. . . .. .. . .. 116
83. Взаємне розміщення прямої та кола ..... . .. ~ .... . .. 118
84. Чотирикутник . .... .. . ... " ...... .. . . . .. . .... . .... 120
85. Паралелограм .. . . . . : . ........ .. . . . ......... · .. . . . 121
86. ПрЯмокутник, ромб, квадрат ....................... 122
87. Трапеція .. . . . . ....... .. ... .. ........ .. · . .. . .. . . . . 123
88. МноГОКJ'ІНИК · .. . .. . ... . . ..... .............. ..... . 124
89. Правильні многов:утни1си .. . ...... . .. ....... . .. .... 125
90. Коло і круг ....... .... . .......... ....... .. .. ... .. 126
91. Прямі та площини у просторі . ...... ... .. ... . . ... .. 127
92. Площа ортогональної проекції
много.Rутника на площину .. . . . .. . .... .. . . . . . . . .. .. . . . 128 ·
93. Призма ...... .. .... .. . ... .. ....... . ... . . . ....... 129
94. Паралелепіпед . .... . ................ . . . . .. ...... . 130
95. Піраміда ........... . . .. .. .. : ...... " ........ ... .. 131
96. Тіла обертання. Циліндр. Конус .... . . . . .. . .... ... .. 133
97. Тіла обертання. Сфера та в:уля . .. .. . . . . . . ........ . . 135
98. Прямокутна декартова система координат ....... . . .. 136 ·
99. Вектори на площині . . ...... . .. . . . . ~ .. . .... . .... . . 139
100. Ве1стори у просторі .. . .... ...... .. .. . . , ... . ... . .. 14.1
Предметний покажчик .. .... . . ... ........ . . . ... . ... 143

Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО 2020. Авт: Виноградова Т. Вид-во: Асса. купити Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО 2020. Авт: Виноградова Т. Вид-во: Асса. купити - 1 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО 2020. Авт: Виноградова Т. Вид-во: Асса. купити - 2 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО 2020. Авт: Виноградова Т. Вид-во: Асса. купити - 3 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО 2020. Авт: Виноградова Т. Вид-во: Асса. купити - 4 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО 2020. Авт: Виноградова Т. Вид-во: Асса. купити - 5 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО 2020. Авт: Виноградова Т. Вид-во: Асса. купити - 6 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО 2020. Авт: Виноградова Т. Вид-во: Асса. купити - 7 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО 2020. Авт: Виноградова Т. Вид-во: Асса. купити - 8 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО 2020. Авт: Виноградова Т. Вид-во: Асса. купити - 9 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО 2020. Авт: Виноградова Т. Вид-во: Асса. купити - 10 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО 2020. Авт: Виноградова Т. Вид-во: Асса. купити - 11 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО 2020. Авт: Виноградова Т. Вид-во: Асса. купити - 12
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно