• Главная /
  • ЗНО 2019 Математика /
Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Повний шкільний курс для підготовки до ЗНО та ДПА 2019 з математики. Авт: Яковлева Г. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити

109 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Яковлева Г. М. / Рік видання: 2018 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 752 / Формат, мм: 148x210мм (А5) / Видавництво: «Навчальна книга - Богдан»

Характеристики
Автор Яковлева Г. М.
Рік видання 2018
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 752
Формат, мм 148x210мм (А5)
Видавництво «Навчальна книга - Богдан»

Повний шкільний курс для підготовки до ЗНО та ДПА 2019 з математики. Авт: Яковлева Г. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити

Ця книга призначена для учнів, які бажають поглибити і дещо розширити свої знання для того, щоб краще підготуватися до заліків,
контрольних і перевірочних робіт, а також до випускних іспитів у школі ідо вступних іспитів до вищих навчальних закладів. Вона може допомогти
й тим, хто вже закінчив школу, але продовжує вивчати математику самостійно чи на підготовчих курсах і відділеннях . Автори сподіваються,
що учні середніх шкіл, гімназій, ліцеїв і коледжів знайдуть у книзі той матеріал, який зможуть використати у своєму навчанні або
роботі. Нарешті, книга представляє собою інтерес і як збірник, що містить більше 2000 задач, з яких близько третини наведено з розв'язками.
Значна частина задач пропонувалася на вступних іспитах у різних вищих навчальних закладах.

Передмова ..... .. .......... ....... .. .... .. .. .. ." ...... ..... ........ ..... ...... ....... .. ..... ........ 8
Розділ І. Тотожні перетворення .. ................................................ 10
§ 1. Числові вирази та вирази зі змінними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
§ 2. Тотожні перетворення цілих раціональних виразів . . . . . . . . . . . . 11
§3. Тотожні перетворення дробово-раціональних виразів ........ 13
§4. Тотожні перетворення ірраціональних виразів .................... 14
§5. Тотожні перетворення степеневих і логарифмічних
виразш ....... ..... ....... .. .. .. .. ........... .............. .. ..... ........ .. ......... .. .. ... 17
§ 6. Тотожні перетворення тригонометричних виразів . . . . . . . . . . . . . . . 20
Задачі першого підрозділу . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Задачі другого підрозділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Розділ 11. Множини. Поняття функції .............. ... ........... ........ ... 28
§ 1. Множина. Підмножина. Об'єднання і переріз множин.
Числові мно:ш:ини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
§ 2. Поняття фунв:ції . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
§ 3. Координатна площщш. Графік фунв:ції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
§4. Обернена фунв:ція .... ....... ...... ........ ..... ...... .... .... .... .. ............ ... 41
Задачі першого підрозділу .. ...... ......... ..... .... .... ................ ....... ... .. 44
Задачі другого підрозділу ..... ........ .... .. .. ............................ : . . . . . . . . . . 46
Розділ ІІІ. Рівняння і системи рівнянь ........................................ 50
§ 1. Рівняння з однією і декількома змінними ... ..... ...... ..... ....... .. 50
§ 2. Системи рівнянь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
§ 3. Системи лінійних рівнянь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
§4.Задачінаскладаннярівн.янь ....................................... ..... ..... 64
Задачі першого підрозділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Зада~tі другого підрозділу" ..... ............ " ....................................... 70
Розділ IV. Алгебраі'чні нерівності .. .... ... .... ....... ........ .. ................ ... 79
§ 1. Фунв:ціональні нерівності. Поняття рівносильності
нерівностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
§ 2. Раціональні нерівності. Метод інтервалів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
§3.Ірраціональнінерівності ...... ........... .... ..... .............................. 85
§4.Нерівностізмодулем ..... ................. .... .... ... ... ... .. .................... 87
§5.Нерівностізпараметрами ..... ............. ... .. ... ........... .. .... ......... .. 90
§6.Доведеннянерівностей .......................................................... 94
§7. Застосування нерівностей при розв'язуванні задач на
знаходження найбільших і найменших значень .................. 97
Задачі першого підрозділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 100
Задачі другого підрозділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Розділ V. Послідовності. Грании,я послідовності.
Грании,я фуюсції. Похідна ..................................................... 108
§ 1. Нескінченні послідовності. Обмежені та необмежені
послідовності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
§ 2. Границя послідовності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
§3. Монотонні послідовності. Теорема Вейерштрасса .. ... ..... .. ... 115
§4.Арифметичнапрогресія .................................. .... .. ................. 117
§ 5. Геометрична прогресія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 119
§6. Границя функції. Неперервність функції .. .......................... 122
§ 7. Похідна, її геометричний зміст ..................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
§8. Односторонні границі. Нескінченні границі .. ... ....... .... ... ... 130
§ 9. Границя функції на нескінченності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Задачі першого підрозділу .. ..... ...... ... .. ....... ..... ....... ... .. .. .... ..... .. ... 135
Задачі другого підрозділу ................................................ ." .. ......... 137
Розділ VІ.ДослідженНя фуюсцій і побудова їх графіків ........ ... .. 144
§1.Парнітанепарніфункції .. ...... ..... ....... ... ... ... ............. .... .. .... .. . 144
§2. Періодичні функції .. ......... ............ ..... .. .................. ................ 146
§ 3. АсИМІГГОТИ .......... ... . ." ...................... :.. .... ..... .......... .. ...... .. .......... 148
§4. Перетворення графіків функцій .. ............ ............ .. ....... ........ 152
§ 5. Елементарні функції та їх графіки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
§6. Побудова графіків функцій ..... ...... ... .......... .... ... ............ .... .... 164
§ 7. Застосування похі.цної при дослідженні функцій
і побудові їх графіків .............................................................. 167
§8. Найбільше і найменше значення функції ........................... 170
Задачі першого підрозділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Задачі другого підрозділу ........ .................................................... 174
Розділ VII. Тригономеmричні рівняння, системи, нерівності .. 177
§ 1. Тригонометричні рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
§2 . Системитригонометричнихрівнянь ... ....... ...... .. ...... ...... ... .... 194
§3. Тригонометричні нерівності ..................... ............................. 205
Задачі першого підрозділу ....... ..... ...... ........ ...... ... .. ..... ... .. ....... .... 213
Задачі другого підрозділу ............................................................ 214
Розділ VIII. Показникові і логарифм ічні рівняння, системи
та нерівності ....... .. .... .. .... ............ .... ................. ................... .. 228
§ 1. Показникові рівняння ... ..... .... .... ... .... .. .. ...... .... .... .. .. ..... .. ... .. ... 230
§2 . Логарифмічнірівня:ння .. .. ~ .. ... .. .... .... .. ............ ............ ...... ...... 232
§3 . Різніприкладирівнянь ........... ......... ..... .......... .... .... .. .. ... ..... ... 236
§ 4. Системи показникових і логарифмічних рівнянь . . . . . . . . . . . . . . . . 239
§5. Показникові та логарифмічні нерівності ......... ............. .. .... 242
Задачі першого підрозділу ..... .... ..... .. .... .... ..... ..... ... .... ...... ..... .. .... 249
Задачі другого підрозділу ... ... .... ... .. .. ... .... ... .. ......... ... ... ...... ..... ..... 250
Розділ ІХ. Інтеграл .. ... ............ ... .. ..... .. ... .... .. ........ .. .. ...... .. .. .. ..... .. ... 263
§ 1. Первісна і невизначений інтеграл .. .... ..... ....... .. ..... .. .......... ... 263
§2. Інтеграл і формула Ньютона-Лейбніца ... ...... ... .... ... ..... .... ... 271
§3.Площакриволінійноїтрапеції .. .. ... ..... .. ... .. ..... .. .... .... .... ... ..... 276
§4. Застосування інтеграла при обчисленні об' емів тіл . . . . . . . . . . . . . 281
§ 5. Застосування інтеграла при розв'язуванні фізичних задач . . . 285
Задачі першого підрозділу ........ ... .. ...... ... .. ..... ..... ..... .. ..... .. ..... ..... 288
Задачі другого підрозділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Розділ Х. Ком плексн і числа .. ... .. .. ..... ... ... ...... .... ... ...... ... ... ........ .... .. 295
§ 1. Означення комплексних чисел ... .... ..... ... ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
§ 2. Властивості операцій додавання і множення ..... .. .... ..... .... ... 296
§З.Алгебраїчна форма запису комплексних чисел . Правила
дій над комплексними числами, Записаними в алгебраїчній
формі ..... .. ............ ..... ... ...... ..... .. .. .... .. ... ......... ....... ... .... ... ..... ... .. 298
§4. Геометрична інтерпретація комплексних чисел. Модуль
і аргументи комплексного числа .... ... .. ..... ... ...... ... .............. ... 301
§5. Тригонометрична форма запису комплексного числа .
Множення і ділення комплексних чисел, записаних
у тригонометричній формі ... .......... ... ... .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
§6. Піднесення до степеня і добування кореня ... .... ... ..... .... .. ..... 310 .
§7~ Алгебраїчні рівняння : .... ..... .. ...... ... .. .. ... ...... ... .. ... ..... .. ..... .... ... 313
Задачі першого підрозділу ...... ... .... ....... ... ..... ...... ......... ..... : .. ....... 318
Задачі другого підрозділу ......... .... .... ................... ......... ........ ....... 319
Розділ ХІ. Комбінаторика. Формула Ньютона для степеня
бінома. Випадкові події та їх імовірності ... .... ... .... ... ........ .. 323
§ 1. Розміщення, перестановки, комбінації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
§2.ФормулаНьютона .. ........ .... .. ..... .. .. ..... ... ... ...... .... ... ... ..... ... ... ... 332
§3. Випадкові події та їх імовірності ..... ... ... .... .. .. .... ..... ..... ..... .. ... 337
Задачі першого підрозділу ... .. .... .... .. .... ........ .. ...... ..... ...... ... .. ... .... 339
Задачі другого підрозділу ... .... .. ... ... .......... .... .. .... .. .. .. ....... ...... ...... 340
Розділ ХІІ. ЕлемеІ-lmи логіки. Метод математичІ-lої іІ-lдукції.
РізІ-lі види теорем і іх взаємозв'язок ... " ............ " .. ..... .......... 344
§ 1. Висловлювання . Операції над висловлюваннями . . . . . . . . . . . . . . . 344
§2. Твердження, залежні від змінних .... ............. ... ........ ..... ........ 349
§3.Методматематичноїінду:кції .... .... .... ... .. ... ... ....... ........ ...... ..... 353
§4. Взаємно обернені та взаємно протилежні теореми. Необхідні
та достатні умови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Задачі першого підрозділу ... .. :." .. .. ........... ...... .. ..... ........ .... ..... .... 363
Задачі другого підрозділу ..... ... ... ..... ... ...... ..... ........... ... ...... .......... 366
Розділ ХШ. Веюпори ... ............. ................... .......... ..... .... ... ...... ... .. 370
§1. Означення і позначення . Колінеарні та компланарні
вектори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
§ 2. Лінійні операції над вектор ами... .. ...... . . ... ...... .. .......... . .......... 371
§3. Умова компланарності векторів. Розкладання вектора
за трьома некомланарними векторами ... ................ ...... ........ 377
§4. Кут між векторами. Скалярний добуток векторів ....... ......... 380
§5. Координати вектора. Дії над векторами , заданими своїми
координатами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
§6. Рівняння площини. Кут між площинами .. ................. .... ....... 388
Задачі першого підрозділу .. ..... ...... .... .. ...... ................. " .... ..... .. ... 390
Задачі другого підрозділу ... .. ....... .. .. ...... ... ....... "." ... .. .. " .. .. .......... 392
Розділ XIV. Розв 'язувают nлаІ-lіметричІ-lих задач ............... " ..... 397
§ 1. Різні задачі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
§2.Подібністьтрикутників "." ... """ .... """" .......... ... ... ..... ......... .. 404
§3. Теореми І<осинусів і синусів .... .... ....... ....... .... .... ..... ... .. .......... 411
§4. Вписані та описані чотирикутники. Властивості дотич1шх
і січних .... ... ... ..... .. ... .. .. ..... .. ... .... ... .. .... ... ... ... .... .. ............. .. ....... 415
§5. Алгебраїчні та тригонометричні методи розв'язування.
Застосування век;горної алгебри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
Задачі першого підрозділу ... ...... ........ .................. ... .. ...... ..... ..... .. 426
Задачі другого підрозділу ... ... .................... ... " ...... ..... " ...... ... ..... " 427
Розділ XV. ГеометричІ-lі місця точок 1-la площиІ-lі та в просторі.
Задачі 1-la побудову ... .... " ..... ..... ...... .... .... .. .. ........... , .. ..... .... ...... 436
§ 1. Множини точо1<, що володіють заданою властивістю . . . . . . . . . . 436
§ 2. Застосування методу координат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
§3.Задачінапобудову ................ ......... ... ... ........ ....... ......... .. ........ 445
Задачі першого підрозділу ....... ...... .... .... ......... .... .... ....... ....... .... .. 451
Задачі другого підрозділу ......... ... " ... ........ ..... ....... .. .. .. ..... ............ 452
Розділ XVI. Стереомеіпрія (частина І) .. ... ... ... ...... .. ............. ... .. ... · 456
§1 . Перерізимногогранюшів ....... ........ ....... " .. .... ..... ...... ... . " .... ... 456
§ 2. Застосування векторів при розв'язуванні задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 72
§3. Кут між прямими в просторі ..... ... .. .. ... .. ......... ...... ....... ... ... ...... 4 76
§4. Застосування скалярного добутку векторів при
розв'язуванні задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 79
Задачі першого підрозділу .... .......... .... " .. ... .......... ........... ... .. .... ... 482
Задачі другого підрозділу ....... ... ... " ................. " .... ...................... 483
Розділ XVII. Стереометрія (частина П) ............. .... ....... " .... ..... .. 491
§ 1. Перпендикулярні прямі та площини ..... ....... ... ... ....... ........ ... · 491
§ 2. Про зображення на рисунках перпендикулярних прямих
і площин . Побудова перерізів, перпендикулярних до прямої
або площини ... " .. .... " ." " .. " ." ...... ....... ... ... " .. ...... "..... ... ........ ... 495
§3. Кут між прямою і площиною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
§4. Відстань від точки до площини, відстань між прямими
і площинами .. ............ ... ....... .. ... ..... ... ...... ... ..... ................... ..... 503
§5.Двограннийкут. Кут між площинами . Бісектор.
Тригранний кут .. ......... .. ............. .. "..... ... ..... .... ... ....... ..... ......... 507
§6 . Про обчислення об'ємів многогранників та їх частин ..... .. ... 514
§7.Задачінакомбінаціїмногогранників ........... " .. ..... .... " ..... " .. 516
Задачі першого підрозділу ... ............... ..... ........ ... ..... .... .. ..... " ...... 519
Задачі другого підрозділу ... ... ....... "." .. ... ""." ..... ... ...................... 520
РозділХVІІІ. Тіла обертання . " ... .. ... "." ..... " ... .... " .... ... " ... ... . "." .. 529
§1.Циліндр .... ... .. .... " ... ... .. .. .. ... .... ............... " ........ .... ........ : ... .... .... 529
§2 . Конус .. " .. ..... .... .... .... ... .......... ..... ... ..... .... ........ ... .. " ... ... .. ..... " .... 533
§3. Сфера .... " ... .. ""."." .. ...... .. .................. " .... ....... " ........... ...... .. ... 538
§4. Комбінації сфери, конуса і циліндра .... ........ .. ... .. .. .. .... ... .... " 548
Задачі першого підрозділу ... ....... .... ...... .. .. .. .... .... "."" .. ... .......... .. 552
Задачі другого підрозділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
Додаток. Задачі письмових вступних іспитів
з математики ... .. ... .... .... " ...... ................ ..... ......... ... 562
Розв'язкизадач першого підрозділу." .... ... ..... ...... " . 580
Відповіді до задач другого підрозділу і Додатка ... 706
Список формул .... ..... .. .... ... ... _. ... .... ..... ... ... ... ..... ... ...... 735

Повний шкільний курс для підготовки до ЗНО та ДПА 2019 з математики. Авт:  Яковлева Г. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити Повний шкільний курс для підготовки до ЗНО та ДПА 2019 з математики. Авт:  Яковлева Г. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 1 Повний шкільний курс для підготовки до ЗНО та ДПА 2019 з математики. Авт:  Яковлева Г. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 2 Повний шкільний курс для підготовки до ЗНО та ДПА 2019 з математики. Авт:  Яковлева Г. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 3 Повний шкільний курс для підготовки до ЗНО та ДПА 2019 з математики. Авт:  Яковлева Г. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 4 Повний шкільний курс для підготовки до ЗНО та ДПА 2019 з математики. Авт:  Яковлева Г. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 5 Повний шкільний курс для підготовки до ЗНО та ДПА 2019 з математики. Авт:  Яковлева Г. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 6 Повний шкільний курс для підготовки до ЗНО та ДПА 2019 з математики. Авт:  Яковлева Г. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 7 Повний шкільний курс для підготовки до ЗНО та ДПА 2019 з математики. Авт:  Яковлева Г. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 8
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно