Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

ЗНО 2019 Історія України. Довідковий матеріал. Збірник завдань у тестовій формі. Авт: О. І. Бонь, О. І. Іванюк. Вид-во: Грамота

75 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: О. І. Бонь, О. І. Іванюк / Рік видання: 2017 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 232 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Видавництво: «Грамота»

Характеристики
Автор О. І. Бонь, О. І. Іванюк
Рік видання 2017
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 232
Формат, мм 210x297мм (А4)
Видавництво «Грамота»

ЗНО 2019 Історія України. Довідковий матеріал. Збірник завдань у тестовій формі. Авт: О. І. Бонь, О. І. Іванюк. Вид-во: Грамота

Посібник укладений відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України у 2017 р. У ньому викладено матеріал, необхідний для підготовки до успішної складання зовнішнього незалежного оцінювання. У посібнику в кожному розділі подано пам’ятки архітектури, образотворчого мистецтва та персоналії, обов’язкові для розпізнавання. Учні можуть перевірити свої знання, виконавши тести, які розроблені відповідно до формату ЗНО.
Використання посібника допоможе учням 10–11 класів систематично повторити матеріал. Посібник призначено для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, учителів.

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ!
Перед вами посібник для підготовки до зовнішнього незалеж¬ного оцінювання з історії України. Метою навчального посібника є систематизація та поглиблення знань з курсу історії України. Запро-понований матеріал охоплює історичні події від найдавніших часів до сучасності. Його поділено на розділи за тематичним принципом, відповідно до програми ЗНО на 2017 рік. Кожний розділ включає теоретичний матеріал з основними поняттями й необхідними для запам’ятовування датами й подіями.
Стислий виклад теоретичного матеріалу допоможе вам зорієнту¬ватися в основних подіях, осягнути найважливіші тенденції історич¬ного розвитку нашої держави, охарактеризувати діяльність видатних історичних осіб. Особливу увагу приділено тим темам, які є най¬складнішими для опанування, а обов’язкова для запам’ятовування інформація виділена в тексті окремими блоками чи шрифтом.
Після викладу навчального матеріалу кожного з розділів подано тестові завдання. їх створено відповідно до програми ЗНО та струк- туровано за тематичним принципом. Ви маєте можливість самостійно виконати завдання й за їх допомогою перевірити рівень знань і вмінь. Це передусім знання змісту історичних понять і термінів, локалізації подій у часі й просторі, причинно-наслідкових зв’язків між історич¬ними процесами, основних фактів із біографій визначних громад¬ських, політичних діячів і діячів культури. До основних умінь, які ви маєте продемонструвати під час тестування, належать: уміння класи¬фікувати історичні події, орієнтуватися в часових вимірах, хронології історичних подій, аналізувати історичні джерела. Обов’язковими для запам’ятовування є дати, поняття та прізвища історичних діячів.
Тести різного типу й рівнів складності — завдання на вибір одно¬го із запропонованих варіантів відповіді, завдання на встановлення відповідності, завдання на встановлення хронологічної послідовнос¬ті, завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропо-нованих варіантів. Окремо подано тести для роботи з картосхемами.
Бажаємо вам успіху!
Автори

ЗМІСТ
Розділ 1. Вступ до історії України 4
Розділ 2. Стародавня історія України 5
Розділ 3. Київська держава 16
Розділ 4. Галицько-Волинська держава. Монгольська навала. 26
Розділ 5. Лнтовсько-Руська держава. Українські землі в складі Великого князівства Литовського й інших держав (Друга половина XIV — перша половина XVI ст.) 30
Розділ 6. Українські землі під владою Речі Посполитої (друга половина XVI ст.) 37
Розділ 7. Українські землі в складі Речі Посполитої (перша половина XVII ст.) 44
Розділ 8. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького в середині XVII ст 51
Розділ 9. Українські землі наприкінці 50-х — у 80-і роки XVII ст 59
Розділ 10. Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст 68
Розділ 11. Українські землі в другій половині XVIII ст 77
Розділ 12. Українські землі в складі Російської імперії наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст 84
Розділ 13. Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст 91
Розділ 14. Культура України наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст 96
Розділ 15. Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст 101
Розділ 16. Західноукраїнські землі в складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині XIX ст 108
Розділ 17. Культура України в другій половині XIX — на початку XX ст. 112
Розділ 18. Наддніпрянська Україна в 1900-1914 рр 118
Розділ 19. Західноукраїнські землі в складі Австро-Угорської імперії в 1900- 1914 рр. 124
Розділ 20. Україна в Першій світовій війні 129
Розділ 21. Українська революція 134
Розділ 22. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1921) 142
Розділ 23. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928) 153
Розділ 24. Утвердження тоталітарного режиму в 1929-1939рр 162
Розділ 25. Західна Україна в 1921-1939 рр 172
Розділ 26. Україна під час Другої світової війни (1939-1945) 179
Розділ 27. Україна в перші повоєнні роки (1945 р. — початок 1950-х років) 190
Розділ 28. Україна в умовах десталінізації (1953-1964) 196
Розділ 29. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965-1985) 203
Розділ ЗО. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985-1991) 209
Розділ 31. Україна в умовах незалежності 216
Відповіді 226

ЗНО 2019 Історія України. Довідковий матеріал. Збірник завдань у тестовій формі. Авт: О. І. Бонь, О. І. Іванюк. Вид-во: Грамота
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно