Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

ЗНО 2019 Українська мова. Збірник тестів. Білецька О. Вид-во: Підручники і посібники. купити

Код: 9789660725935
75 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Білецька О. / Рік видання: 2018 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 320 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Вага, гр: 403 / Видавництво: «Підручники та посібники»

Характеристики
Автор Білецька О.
Рік видання 2018
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 320
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 403
Видавництво «Підручники та посібники»

ЗНО 2019 Українська мова. Збірник тестів. Білецька О. Вид-во: Підручники і посібники. купити

У збірнику подано тестові завдання для підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до ЗНО та ДПА з української мови. Пропонований у посібнику матеріал допоможе повторити, узагальнити й систематизувати знання з української мови.

Згідно з вимогами чинної Програми ЗНО з української мови, учасники зовнішнього незалежного оцінювання повинні:

 • знати зміст лінгвістичних понять і термінів;
 • розпізнавати мовні явища й закономірності;
 • групувати і класифікувати вивчені мовні явища;
 • визначати істотні ознаки мовних явищ;
 • розуміти значення й особливості функціонування мовних одиниць;
 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки мовних явищ;
 • застосовувати знання з фонетики, лексики, фразеології, морфеміки, слово­твору, морфології, синтаксису та лінгвістики тексту в практичних ситуаціях;
 • розуміти фактичний зміст, причинно-наслідкові зв’язки, тему, основну думку та виражально-зображувальні засоби прочитаного тексту;
 • оцінювати мовлення з погляду дотримання основних орфоепічних, лексичних, морфологічних, синтаксичних норм української мови;
 • оцінювати письмові висловлювання з погляду мовного оформлення й ефективності досягнення поставлених комунікативних завдань;
 • відрізняти випадки правильного використання мовних засобів від помилкових тощо.

Подані тестові завдання складено відповідно до чинної програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи та програми ЗНО й угруповано за такими роз­ділами: «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис. Пунктуація», «Культура мовлення», «Стилістика. Розвиток мовлення».

Тестові завдання розроблено у форматі ЗНО і подано в таких формах:

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання пропонується 4 або 5 варіантів відповіді, з яких лише один правильний.
 • завдання на встановлення відповідності. У завданнях пропонується співвіднести характеристику мовного явища, позначеного літерою, з прикладом цього явища, позначеним цифрою.

Матеріал, поданий у посібнику, допоможе перевірити повноту засвоєння лінгвістичної змістової лінії навчальної програми та рівень сформованості у випускників загальноосвітніх навчальних закладів мовної компетенції.

Передмова 3
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
Фонетика. Графіка 4
Наголос 16
Основні випадки уподібнення приголосних звуків 21
Спрощення груп приголосних 23
Чергування у – в, і – й 30
Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о], в коренях слів 33
Сполучення ьо, йо 36
Правила вживання м’якого знака 37
Правила вживання апострофа 39
Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків 42
Чергування голосних звуків 46
Правопис префіксів 50
Правопис суфіксів 53
Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 55
Правопис великої літери. Лапки у власних назвах 59
Написання слів іншомовного походження 62
Основні правила переносу слів 69
Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів 70
ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ
Лексика 74
Фразеологія 96
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР
Будова слова 112
Словотвір* 115
МОРФОЛОГІЯ
Іменник 121
Прикметник 139
Числівник 148
Займенник 157
Дієслово 166
Дієприкметник 183
Дієприслівник 187
Прислівник 191
Прийменник 195
Сполучник 199
Частка 203
Правопис службових частин мови 205
Вигук 207
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ
Синтаксис. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Словосполучення 210
Поняття про речення. Класифікація речень. Просте речення 212
Просте двоскладне речення 219
Тире між підметом і присудком* 222
Другорядні члени речення 223
Порівняльний зворот 231
Односкладні речення 232
Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами 236
Речення зі звертанням 243
Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями 244
Речення з відокремленими членами 246
Складне речення. Складносурядне речення 252
Складнопідрядне речення 255
Безсполучникове складне речення 264
Складне речення з різними типами зв’язку 269
Способи відтворення чужого мовлення 271
Культура мовлення 275
Стилістика. Розвиток мовлення 289
Відповіді до тестових завдань 297
Використана література 301

ЗНО 2019 Українська мова. Збірник тестів. Білецька О. Вид-во: Підручники і посібники. купити ЗНО 2019 Українська мова. Збірник тестів. Білецька О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 1 ЗНО 2019 Українська мова. Збірник тестів. Білецька О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 2 ЗНО 2019 Українська мова. Збірник тестів. Білецька О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 3 ЗНО 2019 Українська мова. Збірник тестів. Білецька О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 4 ЗНО 2019 Українська мова. Збірник тестів. Білецька О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 5 ЗНО 2019 Українська мова. Збірник тестів. Білецька О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 6 ЗНО 2019 Українська мова. Збірник тестів. Білецька О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 7 ЗНО 2019 Українська мова. Збірник тестів. Білецька О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 8 ЗНО 2019 Українська мова. Збірник тестів. Білецька О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 9 ЗНО 2019 Українська мова. Збірник тестів. Білецька О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 10 ЗНО 2019 Українська мова. Збірник тестів. Білецька О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 11 ЗНО 2019 Українська мова. Збірник тестів. Білецька О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 12 ЗНО 2019 Українська мова. Збірник тестів. Білецька О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 13 ЗНО 2019 Українська мова. Збірник тестів. Білецька О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 14
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно